Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Morfosintaxis del español (KIK-ES112) 5 Cr Lecture Course 20.1.2021 - 5.5.2021
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 28.4.2021 - 28.4.2021
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 19.5.2021 - 19.5.2021
Spanish Morphosyntax 5 Cr Exam retake 2.6.2021 - 2.6.2021
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 16.6.2021 - 16.6.2021
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 7.7.2021 - 7.7.2021
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 28.7.2021 - 28.7.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 31.3.2021 - 31.3.2021
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 24.2.2021 - 24.2.2021
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 27.1.2021 - 27.1.2021
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Morfosintaxis del español (KIK-ES112/RES212a) 5 Cr Course 4.9.2019 - 11.12.2019
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Course 18.1.2019 - 3.5.2019
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Spanish Morphosyntax 5 Cr Exam retake 8.6.2018 - 8.6.2018
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Espanjan morfosyntaksi 5 Cr Course 16.1.2018 - 24.4.2018
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Spanish Morphosyntax 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017

Target group

Opintojakso on pakollinen kaikille espanjan opintosuunnan opiskelijoille ja edellyttää espanjan opinto-oikeutta.

Prerequisites

Suositellaan suoritettavaksi kurssin KIK-ES111 Espanjan kielioppi jälkeen tai samanaikaisesti sen kanssa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa morfologisen ja syntaktisen analyysin yksiköt sekä osaa määritellä niiden funktiot sanan ja lauseen sisällä;
- ymmärtää sanan morfologisen rakenteen ja lauseen syntaktisen rakenteen;
- osaa segmentoida ja selittää espanjan kielen morfologisia ja syntaktisia rakenteita;
- hallitsee morfologisen ja syntaktisen analyysien kielellisiä välineitä;
- tunnistaa kieliopin (morfologian ja syntaksin) ja fraseologian väliset erot ja rajapinnat.

Timing

Ensimmäinen vuosi.

Järjestetään vuosittain.

Contents

Kurssilla keskitytään seuraaviin osa-alueisiin:
- sanaluokat
- taivutus- ja johtamismorfeemit
- syntaktisen analyysin yksiköt ja funktiot
- lausekerakenteet ja lauseketyypit
- lauserakenteet ja lausetyypit
- morfologian ja syntaksin erot ja yhtymäkohdat

Completion

Kurssi (läsnäolopakko 75 %) tai kirjatentti.

Study materials

Mikäli opiskelija valitsee kirjatenttivaihtoehdon, siihen opiskeltavasta kirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Suositeltavaa kurssikirjallisuutta:

Aguirre, Carmen (2013): Manual de morfología. Barcelona: Castalia.

Fábregas, Antonio (2013): La morfología. El análisis de la palabra compleja. Madrid: Síntesis.

García-Page, Mario (2014): Cuestiones de morfología española: Madrid: Cera.

Gómez Torrego, Leonardo (2011): Análisis sintáctico. Teoría y práctica. Madrid: SM.

Gómez Manzano, Pilar, Paloma Cuesta Martínez, Mario García-Page & Ángeles Estévez Rodríguez (2007): Ejercicios de gramática y de expresión (con nociones teóricas), Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., 2a ed.

Assessment practices and criteria

Kontaktiopetuksena toteutettavan kurssin arviointi perustuu loppukokeeseen ja kurssin aikana tehtäviin kirjallisiin ja/tai suullisiin tehtäviin. Asteikko 0-5.

Kirjatentti arvioidaan asteikolla 0-5.

Completion methods

Kurssi tai kirjatentti.