Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Historia y cultura de Hispanoamérica (KIK-ES215) 5 Cr Lecture Course 21.1.2021 - 6.5.2021
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 28.4.2021 - 28.4.2021
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 19.5.2021 - 19.5.2021
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 16.6.2021 - 16.6.2021
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 7.7.2021 - 7.7.2021
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 28.7.2021 - 28.7.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 31.3.2021 - 31.3.2021
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 24.2.2021 - 24.2.2021
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 27.1.2021 - 27.1.2021
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Historia y cultura de Hispanoamérica (KIK-ES215/RES108) 5 Cr Course 9.3.2020 - 30.4.2020
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Historia y cultura de Hispanoamérica 5 Cr Course 5.9.2018 - 12.12.2018
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
History and Culture of Spanish America 5 Cr Exam retake 2.2.2018 - 2.2.2018
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
History and Culture of Spanish America 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
Espanjankielisen Amerikan historia ja kulttuuri 5 Cr Course 7.9.2017 - 14.12.2017

Target group

Pakollinen opintojakso espanjalaisen filologian opiskelijoille. Ei avoin muiden opintosuuntien opiskelijoille.

Prerequisites

Espanjan historia ja kulttuuri

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-tuntee espanjankielisen Amerikan historian pääpiirteet, keskeisimmät kehityskulut ja käännekohdat esikolumbiaaniselta ajalta nykyaikaan
-tuntee espanjankielisen Amerikan keskeisimmät kulttuuri- ja aatehistorialliset virtaukset
-osaa hakea itsenäisesti lisätietoa ja arvioida sitä kriittisesti
-osaa antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta vertaisiltaan
-osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisten yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden tarkasteluun.

Timing

Kurssi järjestetään vuosittain.

Contents

Opintojaksossa tutustutaan espanjankielisen Amerikan historiaan prekolumbiaaniselta ajalta nykyaikaan sekä keskeisiin kulttuuri- ja aatehistoriallisiin virtauksiin.

Completion

Kurssi (läsnäolopakko 75 %) tai kirjatentti.

Activities and teaching methods in support of learning

Kurssi sisältää luento-osuuksia sekä itsenäisesti ja ryhmissä suoritettavia kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä. Opiskelija saa suullista ja/tai kirjallista palautetta opettajalta sekä vertaisilta.

Kirjatentin suorittava opiskelija saa henkilökohtaista palautetta opintojakson vastuuopettajalta.

Study materials

Kurssilla käytettävät oppimateriaalit ja kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Listan kirjatenttiä varten luettavasta kirjallisuudesta saa opintojakson vastuuopettajalta.

Assessment practices and criteria

Arviointi perustuu kurssilla suoritettuihin suullisiin ja kirjallisiin oppimistehtäviin sekä mahdolliseen loppukuulusteluun tai kirjatenttiin. Suorituksia arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosteluasteikko on 0‒5.

Completion methods

Kurssi tai kirjatentti

Kurssi järjestetään vuosittain. Kirjatentin voi suorittaa useita kertoja vuodessa.