Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Pragmatics and linguistic variation 5 Cr General Examination 28.4.2021 - 28.4.2021
Pragmatics and linguistic variation 5 Cr General Examination 19.5.2021 - 19.5.2021
Pragmatics and linguistic variation 5 Cr General Examination 16.6.2021 - 16.6.2021
Pragmatics and linguistic variation 5 Cr General Examination 7.7.2021 - 7.7.2021
Pragmatics and linguistic variation 5 Cr General Examination 28.7.2021 - 28.7.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Pragmatics and linguistic variation 5 Cr General Examination 31.3.2021 - 31.3.2021
Pragmatics and linguistic variation 5 Cr General Examination 24.2.2021 - 24.2.2021
Pragmatics and linguistic variation 5 Cr General Examination 27.1.2021 - 27.1.2021
Pragmatics and linguistic variation 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Pragmatics and linguistic variation 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Pragmatics and linguistic variation 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Pragmatics and linguistic variation 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Pragmatiikka ja kielellinen variaatio (KIK-ES216) 5 Cr Lecture Course 1.9.2020 - 8.12.2020
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr Exam retake 17.1.2020 - 17.1.2020
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Español en contexto: pragmática y español coloquial (KIK-ES216/RES212d) 5 Cr Course 4.9.2019 - 11.12.2019
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr Exam retake 7.6.2019 - 7.6.2019
Espanjan kieli kontekstissa: pragmatiikka ja puhekieli 5 Cr Course 14.1.2019 - 29.4.2019
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr Exam retake 8.6.2018 - 8.6.2018
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Espanjan kieli kontekstissa: pragmatiikka ja puhekieli 5 Cr Course 18.1.2018 - 3.5.2018
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Spanish in Context: Pragmatics and Colloquial Spanish 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017

Target group

Opintojakso on pakollinen kaikille espanjan opintosuunnan opiskelijoille ja edellyttää espanjan opinto-oikeutta.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pragmatiikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä espanjankielisiin viestintätilanteisiin. Hän ymmärtää pragmatiikan suhteen muihin kielellisen analyysin tasoihin ja tuntee tärkeimmät pragmatiikan teoriat. Opiskelija on tutustunut puhutun kielen tutkimukseen esimerkiksi diskurssianalyysin ja korpusanalyysin keinoin ja osaa analysoida puhuttua kieltä pragmatiikan viitekehyksessä. Opiskelija tunnistaa keskeisiä eroja puhutun kielen ilmiöissä eri espanjankielisten maiden ja kulttuurien välillä. Opiskelija on parantanut akateemista kielitaitoaan ja pystyy hankkimaan itsenäisesti lisätietoa pragmatiikan ja puhekielen tutkimuksesta myös espanjaksi.

Timing

Suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuonna.

Contents

Kurssilla lähestytään puhutun espanjan kielen ominaispiirteitä sekä keskustelun että pragmatiikan tutkimuksen näkökulmasta sekä perehdytään tärkeimpiin pragmatiikan teorioihin. Erityishuomio on soveltavassa pragmatiikassa ja espanjan eri varieteettien välisissä eroissa (esim. puhuttelumuodot, attenuaatio, kielellinen kohteliaisuus, diskurssipartikkelien käyttö).

Completion

Kurssi (läsnäolopakko 75 %) tai kirjatentti.

Study materials

Pakollinen tenttikirjallisuus:
Félix-Brasdefer, J.C. (2019): Pragmática del español. Contexto, uso y variación. London: Routledge.

Suositeltavaa kurssikirjallisuutta:
Briz Gómez, A. (1998): El español coloquial en la conversación. Esbozo de pragmagramática. Barcelona: Ariel.
Briz Gómez, A. (2010): El español coloquial: situación y uso. (6ªed.). Madrid: Arco/Libros.
Escandell Vidal, Mª V. (1996): Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel.
Portolés, J. (1998): Los marcadores del discurso. Barcelona: Ariel.
Portolés, J. (2004): Pragmática para hispanistas. Madrid: Síntesis.

Assessment practices and criteria

Kurssin arviointi perustuu loppukokeeseen ja kurssin aikana tehtäviin kirjallisiin ja/tai suullisiin tehtäviin. Asteikko 0-5.

Kirjatentti arvioidaan asteikolla 0-5.

Completion methods

Kurssi tai kirjatentti.