Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 23.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 14.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 28.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 4.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 10.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 16.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 17.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 23.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 24.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 30.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 31.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 6.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 7.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.4.2020
12:15 - 13:45

Description

After having completed Basic Studies in Spanish and while completing Intermediates Studies in Spanish.

Students should have completed Basic Studies in Spanish.

Courses on bibliographic management programs (e.g. RefWorks) and courses related to managing information resources in libraries are highly recommended.

Methodological courses and theoretical courses related to the topic under research are also recommended.

Proseminaarin suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt yhteen oppiaineensa osa-alueeseen muita siihenastisia opintoja syvällisemmin
 • osaa rajata tutkimusaiheen ja etsiä siihen soveltuvaa materiaalia ja tutkimuskirjallisuutta
 • osaa muotoilla tutkimusongelman tai -kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
 • osaa esitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin ja käsitellä aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta kriittisesti
 • osaa kerätä aineistoa ja analysoida sitä tutkimusaiheeseesi soveltuvilla menetelmillä
 • osaa tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa johtopäätöksiäsi perustelevan tutkimusraportin
 • osaa antaa palautetta muiden töistä ja ottaa muilta palautetta vastaan
 • tuntee oman tieteenalansa tieteelliset käytännöt
 • on parantanut suullista ja kirjallista kielitaitoaan
 • kokee olevansa oman tutkimusaiheensa asiantuntija.

4 periodia, joista proseminaari-istuntoja 2–4 periodin ajan.

Proseminaarin aikana tutustutaan tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin (mm. tekstinkäsittelyyn, erityisohjelman käyttöön, muotoseikkoihin, tieteellisen kirjoittamisen tyylin), käydään läpi tutkielman laatimisen edellyttämää metodologiaa ja sovelletaan näitä taitoja proseminaarin aikana tehtyihin töihin. Opintojaksolla luetaan ja jäsennetään kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja argumentoidaan niiden sisällöstä sekä suullisesti että kirjallisesti. Laatimansa tutkimussuunnitelman pohjalta opiskelijat kirjoittavat itsenäisen kandidaatintutkielman, joka esitetään proseminaariryhmälle. Kukin opiskelija antaa palautetta toisten opiskelijoiden työstä kurssilla annettavien ohjeiden mukaan.

It will be offered during the course.

 • käytännön sovellukset esitetystä tutkimusmetodologiasta: suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt
 • argumentoinnin harjoitteleminen yhdessä tai pienryhmissä
 • alan tieteelliseen kirjallisuuteen tutustuminen
 • parityöskentely ja ryhmätyöt
 • jatkuva palaute: sekä opettajan palaute että vertaispalaute
 • aikataulu, jota noudatetaan.

Arviointi asteikolla 0–5

Arvioinnissa otetaan huomioon

 • opittujen sisältöjen soveltaminen omassa työssä
 • suullisen esitys (muoto, sisältö ja kieli)
 • akateeminen kirjoittaminen (muoto, sisältö ja kieli)
 • aikataulun noudattaminen
 • säännöllinen läsnäolo
 • opponointi/vertaisarvio
 • aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja itsenäisenä työskentelynä. Proseminaarikurssin aikana kirjoitetaan kandidaatintutkielma, ja proseminaari rekisteröidään vasta kun kandidaatintutkielma on jätetty tarkastettavaksi määräajassa ja hyväksytty.