Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 23.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 2.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 9.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 14.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 16.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 28.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 30.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 4.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 6.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 18.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 11:45

Description

Valinnainen (pakollinen baskin opintokokonaisuuden suorittajille).

Kielten kandiohjelma, Baski (opintokokonaisuus).

Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja ei edellytetä.

Kaikki opintokokonaisuuden muut opintojaksot tukevat osaamisen kehittymistä.

Oppia baskin kielen alkeet. Kurssilla on tavoitteena saavuttaa baskin kielen eri osa-alueilla seuraavat eurooppalaiset taitotasot:

  • kuullun ymmärtäminen: A1.1-A1.2
  • puhuminen: A1.1
  • luetun ymmärtäminen: A1.2
  • kirjoittaminen: A1.2

Voidaan suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja. On suoritettava ennen opintokokonaisuuden muita opintojaksoja. Syyslukukausi (periodit I ja II).

Baskin kielen peruskieliopin ja sanaston harjoittelua.

Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Luennot, luennoilla tehtävät ääntämis-, kuullunymmärtämis- ja puheharjoitukset, kotona tehtävät kirjalliset ja luetunymmärtämisharjoitukset.

Opiskelijat voivat seurata kurssin etenemistä Moodle-sivuissa.

Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen, tehtyihin kotitehtäviin ja loppukokeeseen. Arvosteluasteikko 0–5.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen opetukseen, annettujen kotitehtävien tekeminen sekä loppukoe.

Opettaja: Araitz Claramunt Oregi