Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 13.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 3.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 17.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 24.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 9.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 12.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 16.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 23.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 26.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 30.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 2.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 6.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Valinnainen (pakollinen baskin opintokokonaisuuden suorittajille).

Kielten kandiohjelma, Baski (opintokokonaisuus).

Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Baski I (alkeiskurssi) tai vastaavat taidot.

Kaikki opintokokonaisuuden muut opintojaksot tukevat osaamisen kehittymistä.

Syventää baskin kielen taitoja. Kurssilla on tavoitteena saavuttaa baskin kielen eri osa-alueilla seuraavat eurooppalaiset taitotasot:

  • kuullun ymmärtäminen: A2
  • puhuminen: A1.2-A2
  • luetun ymmärtäminen: A2-B1
  • kirjoittaminen: A2

Voidaan suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja. Kevätlukukausi (periodit III ja IV).

Baskin kieliopin syventämistä ja sanaston laajentamista.

Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Luennot, luennoilla tehtävät ääntämis-, kuullunymmärtämis- ja puheharjoitukset, kotona tehtävät kirjalliset ja luetunymmärtämisharjoitukset.

Opiskelijat voivat seurata kurssin etenemistä Moodle-sivuissa.

Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen, tehtyihin kotitehtäviin ja loppukokeeseen. Arvosteluasteikko 0–5.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen opetukseen, annettujen kotitehtävien tekeminen sekä loppukoe.

Opettaja: Araitz Claramunt Oregi