Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 4.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 11.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 18.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 25.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 10.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 17.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 24.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 31.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 7.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Valinnainen (pakollinen baskin opintokokonaisuuden suorittajille).

Kielten kandiohjelma, Baski (opintokokonaisuus).

Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Opintojakso Baski I tai vastaavat tiedot.

Kaikki opintokokonaisuuden muut opintojaksot tukevat osaamisen kehittymistä.

Syventää baskin kielen suullisia taitoja ja kuuntelemisen ymmärtämistä. Pystyä keskustelemaan eri sosiaalisissa tilanteissa useammasta aiheesta ja ylläpitää ja kehittää sanastoa ja suullisia ilmaisuja.

Voidaan suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja. Kevätlukukausi (periodit III ja IV). Opintojakson järjestäminen riippuu Etxepare Instituutin tuesta.

Puheharjoituksia, audiovisuaalisen materiaalin katsomista ja kuuntelua, suullisia esitelmiä tms. yleisistä sekä ajankohtaisista aiheista.

Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Luennot, luennoilla tehtävät ääntämis-, kuullunymmärtämis- ja puheharjoitukset, kotona tehtävät harjoitukset.

Opiskelijat voivat seurata kurssin etenemistä Moodle-sivuissa.

Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen sekä itsenäisiin tehtäviin. Arvosteluasteikko 0–5.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä annettujen kotitehtävien tekeminen.

Opettaja: Araitz Claramunt Oregi