Pol-e Khvaju, Isfahan

17.3. alkaen persian peruskurssin opetus jatkuu etäopetuksena Moodlen kautta. Tarkemmat tiedot kurssin Moodle-alueella.

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 27.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 5.9.2019
16:15 - 17:45
Mon 9.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 10.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 12.9.2019
16:15 - 17:45
Mon 16.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 17.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 19.9.2019
16:15 - 17:45
Mon 23.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 24.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 26.9.2019
16:15 - 17:45
Mon 30.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 1.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 3.10.2019
16:15 - 17:45
Mon 7.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 8.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 10.10.2019
16:15 - 17:45
Mon 14.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 15.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 17.10.2019
16:15 - 17:45
Mon 28.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 29.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 31.10.2019
16:15 - 17:45
Mon 4.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 5.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 7.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 11.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 12.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 14.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 18.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 19.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 21.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 25.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 26.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 28.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 2.12.2019
16:15 - 17:45
Tue 3.12.2019
16:15 - 17:45
Thu 5.12.2019
16:15 - 17:45
Mon 9.12.2019
16:15 - 17:45
Tue 10.12.2019
16:15 - 17:45
Thu 12.12.2019
16:15 - 17:45
Mon 13.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 14.1.2020
16:15 - 17:45
Thu 16.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 20.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 21.1.2020
16:15 - 17:45
Thu 23.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 27.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 28.1.2020
16:15 - 17:45
Thu 30.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 3.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 4.2.2020
16:15 - 17:45
Thu 6.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 10.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 11.2.2020
16:15 - 17:45
Thu 13.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 17.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 18.2.2020
16:15 - 17:45
Thu 20.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 24.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 25.2.2020
16:15 - 17:45
Thu 27.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 9.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 10.3.2020
16:15 - 17:45
Thu 12.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 16.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 17.3.2020
16:15 - 17:45
Thu 19.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 23.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 24.3.2020
16:15 - 17:45
Thu 26.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 30.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 31.3.2020
16:15 - 17:45
Thu 2.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 6.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 7.4.2020
16:15 - 17:45
Thu 16.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 20.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 21.4.2020
16:15 - 17:45
Thu 23.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 27.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 28.4.2020
16:15 - 17:45

Material

Kurssikirjana:
Anousha Sedighi: Persian in Use. An Elementary textbook of Language and Culture. Leiden University Press 2017. (Kirja on sähköisenä käytettävissä HELKAn kautta.)

Lisäksi kurssilla jaettavia materiaaleja.

Description

Opintojakso on tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu, 20). Ryhmäkoon täyttyessä osallistujat valitaan kurssille seuraavassa järjestyksessä:

1) Kielten maisteriohjelman Aasian kielten sekä Afrikan ja Lähi-idän kielten opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

2) Muut opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ei edellytä aikaisempia opintoja.

Kielitieteen peruskurssi ja käytännöllisen fonetiikan kurssi tukevat opintojakson oppimistavoitteita.

Opintojakson tavoitteena on käytännön kielitaito. Opiskelija hallitsee naskh-kirjoituksen, osaa ääntää persiaa ottaen huomioon sen prosodiset ominaisuudet, selviää arkipäiväisissä kommunikaatiotilanteissa ja kykenee lukemaan ja kääntämään helppoja persiankielisiä tekstejä. Opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä suullisesti että kirjallisesti) taustaansa, lähiympäristöään, yksinkertaisia tapahtumakulkuja sekä välittömiä tarpeitaan. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Opiskelija ymmärtää persian kielen perusrakenteen, hallitsee persian peruskieliopin ja osaa hyödyntää näitä tietoja omassa kirjallisessa ja suullisessa ilmaisussaan.

Voidaan suorittaa missä tahansa opintojen vaiheessa. Koko lukuvuoden pituinen kurssi. Ei järjestetä joka vuosi.

Kurssilla käsitellään jokapäiväiseen elämään ja arkisiin tilanteisiin liittyviä aiheita kuten esittäytyminen, omasta taustasta kertominen, menneistä tapahtumista kertominen, asioiminen kaupassa ja ravintolassa, neuvojen kysyminen ja tietojen selvittäminen.

Kurssikirjana:
Anousha Sedighi: Persian in Use. An Elementary textbook of Language and Culture. Leiden University Press 2017. (Kirja on sähköisenä käytettävissä HELKAn kautta.)

Lisäksi kurssilla jaettavia materiaaleja.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssitehtävien tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, itse- ja vertaisarviointeja.

Arvosteluasteikko 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella. Arviointi on jatkuvaa ja siinä huomioidaan erityisesti läsnäolo (pakollinen) ja aktiivinen osallistuminen, suulliset ja kirjalliset tuotokset tunneilla, oppimistehtävistä suoriutuminen, kokeissa menestyminen, soveltuva itse- ja vertaisarviointi sekä aktiivisuus omien taitojen ja opetustapahtuman kehittämisessä.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja kurssitehtävät.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot persian kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.