Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 28.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 17.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 24.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 1.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 8.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 15.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 29.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 5.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 12.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 19.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 26.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 3.12.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.12.2019
10:15 - 11:45

Other teaching

05.09. - 17.10.2019 Thu 10.15-11.45
31.10. - 12.12.2019 Thu 10.15-11.45
Mélanie Buchart
Teaching language: French
04.09. - 16.10.2019 Wed 14.15-15.45
30.10. - 11.12.2019 Wed 14.15-15.45
Mélanie Buchart
Teaching language: French
05.09. - 17.10.2019 Thu 12.15-13.45
31.10. - 12.12.2019 Thu 12.15-13.45
Mélanie Buchart
Teaching language: French

Description

Kielten kandiohjelman perusopinnot.

Pakollinen opintojakso ranskan perusopintojen opiskelijoille.

Muut ranskan perusopintojen opintojaksot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ranskan ääntämissäännöt ja osaa soveltaa niitä omassa ääntämyksessään.

Hän erottaa normatiivisen ääntämisen muista ääntämistavoista, osaa esittää tärkeimmät ääntämissäännöt muille ja korjata sekä omaa että muiden ääntämystä.

Perusopintojen alussa. Opintojakso järjestetään periodeilla 1 ja 2 (4 viikkotuntia: 2 viikkotuntia teoriaa ja 2 viikkotuntia harjoituksia kielistudiossa).

  • Fonetiikan teoriaa ja terminologiaa; vaihtoehtona tiedekuntatenttipäivänä suoritettava kirjatentti);
  • Harjoituksia kielistudiossa: teorian soveltaminen omaan ääntämiseen (2 viikkotuntia).

Suoritusvaihtoehto

a) mahdollinen kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Suoritusvaihtoehto

b) teoriaosuus korvataan tiedekuntatenttipäivänä suoritettavalla kirjatentillä; tentittävä teos: Bertil Malmberg, Phonétique française.

Teoriaosuus :

  • luento-opetusta;
  • teoriaa soveltavia harjoituksia (yksin ja/tai parityöskentelynä): toisto-, kuuntelu-, luku- ja täydennystehtäviä;
  • foneettisen tarkekirjoituksen harjoittelua;
  • ääntämistä kehittävää materiaalia: lauluja, runoja, jne.

Harjoitukset kielistudiossa:

- monimuotoisia käytännön harjoituksia;

- opettaja antaa oppilaiden äänitettyjen tuotosten pohjalta henkiökohtaista palautetta;

- omien tuotosten kuuntelua, virheiden tunnistamista ja niiden korjaamista;

pari- ja/tai ryhmätyöskentelyä.

Arviointi asteikolla 0 - 5.

Loppuarvosana perustuu

- teoriaosuudessa läpikäytyjen seikkojen omaksumista mittaavaan oppimistehtävään;

- kielistudio-osuuden lopuksi järjestettyyn ääntämistestiin;

- aktiiviseen tuntityöskentelyyn.

Opintojakso voidaan suorittaa kahdella tavalla:

a) lähiopetuksena (2 x 2 viikkotuntia); kummatkin osasuoritukset (teoria ja ääntämisharjoitukset) tulee suorittaa samana lukukautena;

b) ääntämisharjoitukset lähiopetuksena (2 viikkotuntia) ja

teoriaosuus kirjatenttinä (ks. kohta ”Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus”)

Vasta suoritettuaan kummankin osuuden oppilas voi saada loppumerkinnän opintojaksosta.

Pakollinen läsnäolo.