Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 11.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 18.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 25.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 10.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 17.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 24.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 31.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 7.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.4.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

09.09. - 14.10.2019 Mon 12.15-13.45
28.10. - 02.12.2019 Mon 12.15-13.45
09.12.2019 Mon 12.00-14.00
Anne Riippa
Teaching language: French
10.09. - 15.10.2019 Tue 08.30-10.00
29.10. - 03.12.2019 Tue 08.30-10.00
09.12.2019 Mon 12.00-14.00
Anne Riippa
Teaching language: French
14.01. - 25.02.2020 Tue 12.15-13.45
10.03. - 07.04.2020 Tue 12.15-13.45
21.04. - 28.04.2020 Tue 12.15-13.45
Teaching language: French

Description

Kielten kandiohjelman perusopinnot.

Pakollinen opintojakso ranskan perusopintojen opiskelijoille.

Muut ranskalaisen filologian perusopinnot, etenkin kielitaitoa ja kulttuuritietämystä kehittävät opintojaksot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet monenlaisten ranskakielisten tekstien analysoimiseen, ja hän on kartuttanut erityisesti Ranskaan liittyvää yleissivistystään. Hän osaa rinnastaa ranskan ja suomen rakenteita.

Ensimmäisen opintovuoden aikana, pääsääntöisesti periodeilla I ja II. Järjestetään vuosittain kevät- ja/tai syyslukukaudella kahden periodin mittaisena.

Opintojakson aikana tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia vaihtelevan aineiston pohjalta. Aineistoa hyödynnetään sekä kielellisten piirteiden että kulttuuriviitteiden kannalta, ja tiedonhaku on olennainen osa kurssin sisältöä. Opintojaksolla harjoitellaan myös tekstinkäsittelyä ja kiinnitetään huomiota suomen kielen hallintaan.

Ilmoitetaan kurssilla.

Opiskelijoilta edellytetään sekä itsenäistä että ryhmätyöskentelyä ja aktiivista osallistumista kurssin toimintaan ja sen eri aktiviteetteihin opettajan johdolla. Oppimista tukee jatkuva ranskankielisten tekstien lukeminen ja kuunteleminen samoin kuin kielen käyttäminen suullisissa viestintätilanteissa.

Arviointi asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

– opittujen sisältöjen soveltaminen koti- ja oppimistehtävissä

– aikataulun noudattaminen

– säännöllinen läsnäolo

– aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä

– suomen/(ruotsin) kielen hallinta.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä työskentelynä kurssin opettajan antamien ohjeiden mukaan.