Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 9.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 10.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 12.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 17.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 24.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 26.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 31.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 2.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 7.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Kielten kandiohjelman perusopinnot.

Pakollinen opintojakso ranskan perusopintojen opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ranskalaisen yhteiskunnan pääpiirteet. Lisäksi hänellä on tarpeelliset perustiedot Ranskan historian eri aikakausista ja hän on tutustunut tarkemmin historian tärkeisiin tapahtumiin, jotka ovat muokanneet Ranskan nyky-yhteiskuntaa viimeisen sadan vuoden aikana. Hän osaa itsenäisesti hakea lisätietoa ja suhtautua siihen kriittisesti ja hän on parantanut suullista ja kirjallista kielitaitoaan.

Perusopintojen aikana. Kevätlukukausi (3. ja 4. periodi).

Opintojaksolla käsitellään erilaisia Ranskan historiaan ja ranskalaiseen yhteiskuntaan liittyviä tapahtumia ja syvennetään tiettyjä aihepiirejä (esim. Historia : 1. ja 2. maailmansota, demokraattisen hallitusmuodon kehittyminen Ranskassa, siirtomaavallan kaatuminen… ; Yhteiskunta : Ranskan maantiede ja alueiden erityispiirteet, Ranskan instituutiot, poliittiset puolueet…).

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

- luento-opetus

- ryhmä/parityöt.

- suulliset esitykset

- oppimistehtävät.

Arviointi asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

– opittujen sisältöjen soveltaminen koti- ja oppimistehtävissä

– aikataulun noudattaminen

– säännöllinen läsnäolo

– aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo), johon yhdistyy opettajan ohjeiden mukainen itsenäinen ja/tai ryhmätyöskentely.