Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 8.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 19.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 26.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 9.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 16.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 23.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 30.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 6.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Kielten kandiohjelman aineopinnot.

Pakollinen opintojakso ranskan aineopintojen opiskelijoille.

Perusopintojen opintojakso Historia ja yhteiskunta.

Muut ranskan aineopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ranskalaisen yhteiskunnan eri näkökulmista ja osaa hyödyntää tietojaan muilla opintojaksoilla (esim. kirjallisuus, kääntäminen), työelämässä ja oleskellessaan Ranskassa.

Opiskelija osaa myös verrata ranskalaista ja suomalaista kulttuuria ja pohtia kriittisesti niitten eroja ja erojen mahdollisia syitä. Hän osaa hakea tietoja kurssilla käsitellyistä aihepiireistä ja esittää tietonsa muille jäsennellysti ja kriittisesti.

Toisen tai kolmannen opintovuoden aikana. Kevätlukukausi (periodit 3 ja 4).

Kurssilla tarkastellaan Ranskan kulttuuria ja ranskalaista yhteiskuntaa. Tarkastelun kohteena voi olla nykytilanne tai historiallinen kehitys.

Mahdollisia kurssisisältöjä ovat ranskalainen chanson, historialliset henkilöhahmot, Ranskan tasavallan symbolit, maantieteelliset erot, poliittinen järjestelmä ja instituutiot, koulutusjärjestelmä, terveydenhuolto ja ajankohtaiset aiheet…

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

- luento-opetusta;

- opittua tietoa soveltavia suullisia ja kirjallisia harjoituksia;

- tiedonhakua;

- kriittistä itsenäistä työskentelyä;

- ryhmä ja/tai parityöskentelyä.

Arviointi asteikolla 0 - 5

Loppuarvosana perustuu

- aktiiviseen tuntityöskentelyyn;

- säännölliseen läsnäoloon;

- oppimistehtäviin;

- aikataulun noudattamiseen.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).