Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 18.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 11.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 18.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 25.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 2.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 9.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 16.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 30.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 6.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.12.2019
12:15 - 13:45

Description

Kielten kandiohjelman aineopinnot.

Vaihtoehtoinen opintojakso opintokokonaisuudessa Kirjallisuus, kulttuuri ja kielen kontekstit.

Vain vieraiden kielten kandiohjelmien opiskelijoille.

Ranskan perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on peruskäsitys käännös- ja tulkkausalan ammateista ja työelämästä Suomessa sekä erityisesti ranskan kielen käännös- ja tulkkaustoiminnan erityispiirteistä.

Opintojakso KIK-FR224 järjestetään vuorovuosin opintojakson KIK-FR223 kanssa.

Opintojaksolla tutustutaan ranskasta suomeen ja suomesta ranskaan kääntämisen (ja tulkkauksen) erityispiirteisiin Suomessa. Mahdollisia sisältöjä ovat: lyhyiden tekstien kääntäminen suomesta ranskaan ja ranskasta suomeen, lyhyet dialogitulkkausharjoitukset, kääntämiseen liittyvien tekstien lukeminen ja niistä keskusteleminen ja raportointi suomeksi ja ranskaksi, vierailut käännös- ja tulkkaustoimistoihin ja viranomaistoimijoiden käännösyksiköihin sekä kääntäjä- ja tulkkivierailut kurssilla.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

- itsenäinen työskentely;

- projektinhallinta;

- suulliset ja kirjalliset harjoitukset;

- aikataulun noudattaminen;

- parityöskentely ja ryhmätyöt;

- säännöllinen palaute.

Arvostelu asteikolla 0–5.

Arviointi perustuu

- aktiiviseen osallistumiseen ja säännölliseen läsnäoloon;

- opintojakson aikana tehtävien kirjallisten töiden arvosanaan ja/tai oppimistehtävän arvosanaan;

- aikataulun noudattamiseen.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.

Pakollinen läsnäolo.