Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 15.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 20.1.2020
16:15 - 17:45
Wed 22.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 27.1.2020
16:15 - 17:45
Wed 29.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 3.2.2020
16:15 - 17:45
Wed 5.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 10.2.2020
16:15 - 17:45
Wed 12.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 17.2.2020
16:15 - 17:45
Wed 19.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 24.2.2020
16:15 - 17:45
Wed 26.2.2020
16:15 - 17:45
Wed 11.3.2020
16:15 - 17:45
Fri 13.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 16.3.2020
16:15 - 17:45
Wed 18.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 23.3.2020
16:15 - 17:45
Wed 25.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 30.3.2020
16:15 - 17:45
Wed 1.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 6.4.2020
16:15 - 17:45
Wed 8.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 20.4.2020
16:15 - 17:45
Wed 22.4.2020
16:15 - 17:45
Wed 29.4.2020
16:15 - 17:45

Description

Valinnainen (pakollinen galegon opintokokonaisuuden suorittajille)

-Kielten kandiohjelma

-Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Galegon alkeiskurssi.

Kaikki opintokokonaisuuden muut opintojaksot tukevat osaamisen kehittymistä.

Opintojakson tavoitteena on kehittää alkeiskurssilla saavutettua kielitaitoa. Jatkokurssin jälkeen opiskelija on tutustunut galegon koko peruskielioppiin.

Voidaan suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja.

-Kesto: 2 periodia (I+II tai III+IV).

-Vuosittain järjestettävien opintojaksojen määrä ja ajankohta riippuu Galician autonomisen hallituksen tuesta.

Jatketaan kielitaidon kehittämistä sekä Galician historiaan, yhteiskuntaan ja kulttuuriin tutustumista.

Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

Luennot, luennoilla tehtävät ääntämis-, kuullunymmärtämis- ja puheharjoitukset, kotona tehtävät kirjalliset ja luetunymmärtämisharjoitukset.

Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen, tehtyihin kotitehtäviin ja loppukokeeseen. Arvosteluasteikko 0–5.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen opetukseen (pakollinen läsnäolo luennoilla), annettujen kotitehtävien tekeminen sekä loppukoe.