Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen.

-Kielten kandiohjelma

-Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Galegon jatkokurssi.

Kaikki opintokokonaisuuden muut opintojaksot tukevat osaamisen kehittymistä. Galician kirjallisuus on mahdollista suorittaa samaan aikaan galegon täydennyskurssin tai opintokokonaisuuden muiden valinnaisten opintojaksojen kanssa tai niiden jälkeen.

Opintojakson suorittanut opiskelija on saanut yleiskuvan Galician kirjallisuuden historiasta keskiajalta nykypäivään sekä tutustunut joihinkin uudemman kirjallisuuden merkkiteoksiin itsenäisesti lukien.

Voidaan suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja.

-Kesto: 2 periodia (I+II tai III+IV).

-Vuosittain järjestettävien opintojaksojen määrä ja ajankohta riippuu Galician autonomisen hallituksen tuesta.

Tutustutaan Galician kirjallisuuden historiaan keskiajalta nykypäivään sekä luetaan itsenäisesti pieni valikoima uudemman kirjallisuuden merkkiteoksia.

Lähiopetuksena suoritettaessa ajantasainen kirjallisuusluettelo saadaan luentokurssin alussa.

Kirjatenttivaihtoehto:

Kirjatenttiin luetaan pakollisena

D. Vilavedra: Historia da literatura galega

sekä yhteensä neljä kaunokirjallista teosta eri kirjailijoilta, joista 2 – 3 on ryhmästä a ja 1 – 2 ryhmästä b:

a)

A. Castelao: Cousas

R. Otero Pedrayo: Os camiños da vida

R. Otero Pedrayo: Arredor de si

A. Cunqueiro: Merlín e familia

A. Cunqueiro: Escola de menciñeiros

V. Risco: O porco de pé

A. Fole: Á lús do candil

A. Fole: Terra brava

R. Dieste: Dos arquivos do trasno

E. Blanco-Amor: A esmorga

b)

X. Neira Vilas: Memorias dun neno labrego

X. Neira Vilas: Historias de emigrantes

C. Gonsar: A noite da aurora

C. Gonsar: Como calquera outro día

C. Casares: Vento ferido

C. Casares: Os escuros soños de Clío

D. X. Cabana: Galván en Saor

S. de Toro: Trece badaladas

M. Rivas: ¿Que me queres, amor?.

Aktiivinen luennoille osallistuminen, kaunokirjallisten teosten itsenäinen lukeminen ja palautettavat kirjalliset tehtävät.

Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen ja palautettaviin kirjallisiin tehtäviin tai kirjatenttivaihtoehdossa tenttiin. Arvosteluasteikko 0–5.

Opintojakso voidaan suorittaa lähiopetuksena tai kirjatenttinä. Suoritukseen lähiopetuksena kuuluu aktiivinen osallistuminen opetukseen (pakollinen läsnäolo luennoilla), valittujen kaunokirjallisten teosten lukeminen ja loppukoe.