Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen

-Kielten kandiohjelma

-Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Valinnainen

-Kielten maisteriohjelma

-Osa opintokokonaisuutta ’Espanjalaisen filologian syventävät opinnot’ (Valintaryhmä 3: Hispaaninen sosiolingvistiikka)

-Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Galegon jatkokurssi.

(Espanjalaisen filologian pää- tai sivuaineopiskelijoiden on mahdollista sisällyttää opintojakso aineen syventäviin opintoihin ilman galegon edeltäviä opintoja.)

Kaikki opintokokonaisuuden muut opintojaksot tukevat osaamisen kehittymistä. Galician sosiolingvistiikka on mahdollista suorittaa samaan aikaan galegon täydennyskurssin tai opintokokonaisuuden muiden valinnaisten opintojaksojen kanssa tai niiden jälkeen.

Opintojakson suorittanut opiskelija on saanut yleiskuvan Galician kielitilanteesta ja sen historiallisesta taustasta.

Voidaan suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja.

-Kesto: 1 periodi.

-Vuosittain järjestettävien opintojaksojen määrä ja ajankohta riippuu Galician autonomisen hallituksen tuesta.

Tutustutaan Galician sosiolingvistiseen tilanteeseen, sen historialliseen taustaan, kielipolitiikkaan ja kielisuunnitteluun, galegon normativisointiin ja normalisointiin sekä galegon puhujien kielellisiin asenteisiin ja käsityksiin.

Lähiopetuksena suoritettaessa ajantasainen oheiskirjallisuusluettelo saadaan luentokurssin alussa.

Kirjatenttivaihtoehto:

Kirjatenttiin luetaan seuraavat teokset:

-H. Monteagudo (ed.): Estudios de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego culto

-J. Kabatek: Os falantes como lingüístas

Aktiivinen luennoille osallistuminen sekä palautettavat kirjalliset tehtävät.

Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen ja palautettaviin kirjallisiin tehtäviin tai kirjatenttivaihtoehdossa tenttiin. Arvosteluasteikko 0–5.

Opintojakso voidaan suorittaa lähiopetuksena tai kirjatenttinä. Suoritukseen lähiopetuksena kuuluu aktiivinen osallistuminen opetukseen (pakollinen läsnäolo luennoilla) ja annettujen kirjallisten tehtävien palauttaminen.