Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen

-Kielten kandiohjelma

-Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Galegon jatkokurssi.

Kaikki opintokokonaisuuden muut opintojaksot tukevat osaamisen kehittymistä. Galician historia ja kulttuuri on mahdollista suorittaa samaan aikaan galegon täydennyskurssin tai opintokokonaisuuden muiden valinnaisten opintojaksojen kanssa tai niiden jälkeen.

Opintojakson suorittanut opiskelija on saanut yleiskuvan Galician historiasta ja kulttuurista.

Voidaan suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja.

-Kesto: 1 periodi.

-Vuosittain järjestettävien opintojaksojen määrä ja ajankohta riippuu Galician autonomisen hallituksen tuesta.

Tutustutaan Galician historiaan ja kulttuuriin.

Lähiopetuksena suoritettaessa ajantasainen oheiskirjallisuusluettelo saadaan luentokurssin alussa.

Kirjatenttivaihtoehto:

Kirjatenttiin luetaan seuraavat teokset:

-R. Villares: Historia de Galicia

-H. Miguélez-Carballeira (ed.): A Companion to Galician Culture

Aktiivinen luennoille osallistuminen sekä palautettavat kirjalliset tehtävät.

Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen ja palautettaviin kirjallisiin tehtäviin tai kirjatenttivaihtoehdossa tenttiin. Arvosteluasteikko 0–5.

Opintojakso voidaan suorittaa lähiopetuksena tai kirjatenttinä. Suoritukseen lähiopetuksena kuuluu aktiivinen osallistuminen opetukseen (pakollinen läsnäolo luennoilla) ja loppukoe.