Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Hindi 1 -kurssin opetus jatkuu 17.3. alkaen etäopetuksena Moodlen kautta. Tarkemmat tiedot kurssin Moodle-alueella.

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 5.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 19.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 24.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 26.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 30.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 1.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 3.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 8.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 10.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 14.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 15.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 17.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 28.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 29.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 31.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 5.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 7.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 12.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 14.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 18.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 19.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 21.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 25.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 26.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 28.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 2.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 3.12.2019
12:15 - 13:45
Thu 5.12.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.12.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.12.2019
12:15 - 13:45
Mon 13.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 15.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 3.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 5.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 10.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 12.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 17.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 19.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 24.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 26.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 9.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 11.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 12.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 16.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 18.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 19.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 23.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 25.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 26.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 30.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 1.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 2.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 6.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 8.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 16.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.4.2020
12:15 - 13:45

Material

Oppimateriaali ja -kirjallisuus:
1) Richard Delacy & Sudha Joshi: Elementary Hindi. Tuttle Publishing 2014.
2) Richard Delacy & Sudha Joshi: Elementary Hindi Workbook. Tuttle Publishing 2014.
3) Sinha, Kadambari: Conversational Hindi. Buske 2010. (kevätlukukaudella)
4) Hindi Script Tutor: http://www.avashy.com/hindiscripttutor.htm

Description

Pakollinen hindin perusopinnot suorittavalle. Opintojakso on tarjolla myös muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu, 20). Ryhmäkoon täyttyessä opiskelijat valitaan seuraavassa järjestyksessä:

1) Kielten kandiohjelman hindin opintosuunnan opiskelijat ja Avoimen yliopiston opiskelijat.

2) Muut opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ei pakollisia edeltäviä opintoja, mutta kielitieteen peruskurssi kannattaa suorittaa samana vuonna.

Käytännön fonetiikan kurssi tukee opintojakson oppimistavoitteita.

Opintojakson tavoitteena on käytännön kielitaito. Opiskelija hallitsee devanagari-kirjoituksen, osaa ääntää hindiä ottaen huomioon kielen prosodiset ominaisuudet, selviää arkipäiväisissä kommunikaatiotilanteissa ja kykenee lukemaan ja kääntämään helppoja hindinkielisiä tekstejä. Opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä suullisesti että kirjallisesti) taustaansa, lähiympäristöään, yksinkertaisia tapahtumakulkuja sekä välittömiä tarpeitaan. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Opiskelija ymmärtää hindin kielen perusrakenteen, hallitsee hindin peruskieliopin ja osaa hyödyntää näitä tietoja omassa kirjallisessa ja suullisessa ilmaisussaan.

Ensimmäinen vuosi. Koko lukuvuoden pituinen kurssi, joka järjestetään joka toinen vuosi.

Kurssilla opitaan devanagari-kirjoitus, harjoitellaan ääntämistä, käsitellään jokapäiväiseen elämään ja arkisiin tilanteisiin liittyviä aiheita kuten esittäytyminen, omasta taustasta kertominen, menneistä tapahtumista kertominen, asioiminen kaupassa ja ravintolassa, neuvojen kysyminen ja tietojen selvittäminen.

Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa substantiivien ja adjektiivien taivutus, pronominit, verbien taivutusjärjestelmä sekä yleisimmät sävyttävät apuverbit.

1) Richard Delacy & Sudha Joshi: Elementary Hindi. Tuttle Publishing 2014.
2) Richard Delacy & Sudha Joshi: Elementary Hindi Workbook. Tuttle Publishing 2014.
3) Sinha, Kadambari: Conversational Hindi. Buske 2010. (kevätlukukaudella)
4) Hindi Script Tutor: http://www.avashy.com/hindiscripttutor.htm

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssitehtävien tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, itse- ja vertaisarviointeja.

Arvosteluasteikko 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella. Arviointi on jatkuvaa ja siinä huomioidaan erityisesti läsnäolo (pakollinen läsnäolo) ja aktiivinen osallistuminen, suulliset ja kirjalliset tuotokset tunneilla, oppimistehtävistä suoriutuminen, kokeissa menestyminen, soveltuva itse- ja vertaisarviointi sekä aktiivisuus omien taitojen ja opetustapahtuman kehittämisessä.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja kurssitehtävät.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot hindin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.