Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 5.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 19.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 24.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 26.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 1.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 3.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 15.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 17.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 29.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 31.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 5.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 7.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 12.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 14.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 19.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 21.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 26.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 28.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 3.12.2019
12:15 - 13:45
Thu 5.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.12.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.12.2019
12:15 - 13:45

Description

Kielten kandiohjelman perusopinnot.

Pakollinen opintojakso italian perusopintojen opiskelijoille.

Valintakoe.

Muut italialaisen filologian perusopinnot, etenkin kielitaitoa harjoittavat opintojaksot, joilla opittuja asioita sovelletaan käytännössä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa italian peruskieliopin ja siihen liittyvän keskeisen sanaston.

Hän hallitsee kieliopin perussäännöstön ja tiedostaa harvinaisemmat ongelmakohdat, jotka hän pystyy ratkaisemaan kielioppeja käyttäen. Hän osaa pohtia kielioppi-ilmiöitä kriittisesti, erottaa normatiivista kielioppia noudattavan standardikielen arkipuheen ilmiöistä, hakea tietoa italiankielisistä kieliopeista ja soveltaa oppimaansa sekä harjoitustehtävissä että muilla kielitaitoa harjoittavilla kursseilla.

Perusopintojen alussa. Syyslukukausi (periodit 1 ja 2).

Opiskelija täydentää opintojaksolla systemaattisesti kielioppitietouttaan. Jaksolla tarkastellaan eri kielioppialueita (sanaluokat, niiden morfologia, peruslause…)

Kuhunkin osakokonaisuuteen liittyy kotona tehtäviä harjoituksia. Lopuksi järjestetään loppukuulustelu, joka kattaa koko opitun sisällön. Opetukseen sisältyy

- interaktiivista luento-opetusta

- harjoitustehtäviä

- välikertaukset

- loppukuulustelu.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

-käytännön sovellukset esitetystä kielioppiteoriasta: suulliset ja kirjalliset harjoitukset

- parityöskentely ja ryhmätyöt

- jatkuva palaute

- aikataulun noudattaminen

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon opittujen sisältöjen soveltaminen välikertauksissa ja loppukuulustelussa.

Alla mainitut seikat voivat joko korottaa tai alentaa lopullista arvosanaa:

- aikataulun noudattaminen

- säännöllinen läsnäolo

- aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä työskentelynä.