Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 23.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 26.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 3.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 10.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 14.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 17.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 28.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 31.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 4.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 7.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 14.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 18.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.12.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.12.2019
10:15 - 11:45

Description

Kielten kandiohjelman perusopinnot.

Pakollinen opintojakso italian perusopintojen opiskelijoille.

Muut italialaisen filologian perusopinnot, erityisesti Historia ja yhteiskunta-opintojakso.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Italian kirjallisuudenhistorian pääpiirteet keskiajalta 1700-luvun loppuun.

Lisäksi hän on perehtynyt muutaman keskeisen nykykirjailijan tuotantoon niin muodon kuin sisällön kannalta ja tuntee jonkin verran Italian kirjallisen elämän ajankohtaisia aiheita.

Hän kykenee lukemaan itsenäisesti italiankielistä nykyproosaa ja hankkimaan tarvittavaa taustatietoa sen ymmärtämiseksi.

Perusopintojen alussa. Syyslukukausi (periodit 1 ja 2).

Opiskelija perehtyy

  • Italian kirjallisuudenhistorian pääperiodeihin ja niiden keskeisimpiin piirteisiin;
  • kunkin aikakauden tyypillisiin kirjailijaprofiileihin ja tyylilajehin;
  • muutamaan 1900-luvun keskeiseen proosateokseen sisällön ja kielen kannalta.

a) Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

b) Kirjatenttiin luetaan:

  • C. Vecce, Piccola storia della letteratura italiana, Napoli, Liguori, 2009, ss. 3-77, 88-118, 126-194, 230-285, 318-406.

Lisäksi valitaan 3 seuraavista teoksista, joihin tutustutaan sekä sisällön että kielen kannalta:

  • N. Ammaniti, Io non ho paura
  • I. Calvino, Marcovaldo
  • U. Eco, Il nome della rosa
  • R. Saviano, Gomorra
  • L. Sciascia, Il consiglio d’Egitto
  • M. Tobino, Per le antiche scale

Suoritusvaihtoehto a):

- luento-opetus

- parityöskentely ja ryhmätyöt.

- muut oppimistehtävät

- mahdolliset vierailuluennot

Suoritusvaihtoehto a) ja b):

- sähköisten apuvälineiden mahdollinen hyödyntäminen.

Arviointi asteikolla 0-5.

a) Arvioinnissa otetaan huomioon

- opittujen sisältöjen soveltaminen loppukuulustelussa

- säännöllinen läsnäolo

- aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä

- muut mahdolliset osaamistehtävät.

b) Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi kirjatentissä osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuun tehtävään tai aineistoon.

Opintojakso suoritetaan a) luentomuotoisella kurssilla tai b) tiedekuntatentin yhteydessä suoritettavana kirjatenttinä.