Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Italian aineopinnot.

Pakollinen opintojakso italian aineopintojen opiskelijoille.

Tuottaminen I.

Muut italian kielitaito-opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää mahdollisimman virheetöntä ja sujuvaa italiaa ennalta määrättyjen sisältöjen ilmaisemiseen. Samalla hänen käsityksensä italian ja suomen kielten rakenteellisista ja kielenkäyttötilanteisiin liittyvistä eroavaisuuksista on syventynyt ja hänen tiedonhaku- ja yhteistyötaitonsa ovat edelleen kehittyneet. Hän on saanut tarvittavia kielellisiä valmiuksia mm. proseminaarityöskentelyyn.

2. tai 3. opintovuotena. 1. ja 2. sekä 3. ja 4. periodi.

Kurssin aikana laaditaan erityyppisiä tekstejä (raportteja, pöytäkirjoja, argumentoivia tekstejä...), pidetään suullisia esityksiä ja osallistutaan keskusteluharjoituksiin. Kurssilla harjoitellaan myös eri rekistereihin kuuluvien suomenkielisten tekstien kääntämistä (suullisesti ja kirjallisesti) italiaksi.

käytännön sovellukset esitetystä kielioppi- sekä käännösteoriasta: suulliset ja kirjalliset harjoitukset

-parityöskentely

-jatkuva palaute

-aikataulun noudattaminen

-sähköisten resurssien hyödyntäminen.

Arviointi asteikolla 0-5.

Kaikki kirjalliset käännös- ja referointitehtävät arvostellaan ja ne vaikuttavat arvosanaan. Arvioinnissa otetaan huomioon myös aktiivisuus tunnilla, ryhmätyöskentelyssä, aikataulun noudattaminen ja säännöllinen läsnäolo.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä työskentelynä.