Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 13.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 3.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 17.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 24.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 9.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 16.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 23.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 30.3.2020
10:15 - 11:45
Mon 6.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 20.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Kielten kandiohjelman aineopinnot.

Pakollinen opintojakso italian aineopintojen opiskelijoille.

Perusopintojen opintojaksot Italian kielioppi, Kielitieteen peruskurssi ja Italialainen kielitiede.

Muut italialaisen filologian aineopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot italian syntaksista ja italian tekstuaalisista piirteistä. Hän tuntee erilaisia tapoja, joilla kieltä voidaan analysoida, ja hänellä on perusta erilaisten kielitieteellisten analyysimetodien soveltamiseen.

Aineopintojen alussa. Opintojakso järjestetään 3. ja 4. periodilla.

Opintojaksossa käsitellään syntaksin ja tekstilingvistiikan perusterminologiaa ja analysoidaan kieltä eri näkökulmista peruslauseista kokonaisiin teksteihin. Kurssilla kehitetään myös opiskelijan kykyä argumentoida.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

-opittuja teoriasisältöjä aktivoivat harjoitukset

-itsenäinen sekä ryhmätyöskentely

-jatkuva palaute

-aikataulun noudattaminen.

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvostelussa otetaan huomioon opittujen sisältöjen soveltaminen erilaisissa harjoituksissa.

Lopullista arvosanaa voivat joko korottaa tai alentaa seuraavat seikat:

-aikataulun noudattaminen

-säännöllinen läsnäolo

-aktiivisuus tunneilla ja ryhmätyöskentelyssä.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä ja ryhmätyöskentelynä.