Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.9.2019
16:00 - 17:00
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
16:00 - 17:00
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 18.9.2019
16:00 - 17:00
Mon 23.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
16:00 - 17:00
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 2.10.2019
16:00 - 17:00
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 9.10.2019
16:00 - 17:00
Mon 14.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 16.10.2019
16:00 - 17:00
Mon 28.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 30.10.2019
16:00 - 17:00
Mon 4.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 6.11.2019
16:00 - 17:00
Mon 11.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 13.11.2019
16:00 - 17:00
Mon 18.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 20.11.2019
16:00 - 17:00
Mon 25.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 27.11.2019
16:00 - 17:00
Mon 2.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.12.2019
16:00 - 17:00
Mon 9.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.12.2019
16:00 - 17:00
Tue 17.12.2019
10:00 - 13:00

Description

Kielten kandiohjelman aineopinnot.

Pakollinen opintojakso italian aineopintojen opiskelijoille.

Kirjallisuus I.

Mahdollisesti puuttuvat italian perusopinnot.

Muut italian aineopinnot, erityisesti Kielen historia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tietyn aikakauden kirjallisuuden historiaan ja sen keskeisimpien italialaiskirjailijoiden pääteoksiin niin kielen kuin sisällön kannalta.

Hän osaa lukea niitä itsenäisesti ja hankkia tarvittavaa tietoa perehtyäkseen aihepiiriin laajemmin myös sähköisten apuvälineiden ja tyhmätöiden avulla.

Aineopintojen alussa. Syksyllä (periodit 1 ja 2).

Ks. KIM-IT343 [= Kirjallisuus: Umanesimo e Rinascimento] ja KIM-IT345 [= Kirjallisuus: Il Romanticismo] – jaksoja vastaavat luentokurssit järjestetään vuorovuosina.

a) Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

b) Kirjatenttiin luetaan: ks. KIM-IT343 ja KIM-IT345.

Suoritusvaihtoehto a):

- luento-opetus

- parityöskentely ja ryhmätyöt.

- muut oppimistehtävät

- mahdolliset vierailuluennot

Suoritusvaihtoehto a) ja b):

- sähköisten apuvälineiden mahdollinen hyödyntäminen.

Arviointi asteikolla 0-5.

Ks. KIM-IT343 ja KIM-IT345.

Opintojakso suoritetaan a) luentomuotoisella kurssilla tai b) tiedekuntatentin yhteydessä suoritettava kirjatenttinä.