Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 14:30

Description

Kielten kandiohjelman aineopinnot.

Pakollinen opintojakso italian aineopintojen opiskelijoille.

Kirjallisuus I.

Mahdollisesti puuttuvat italian perusopinnot.

Muut italian aineopinnot, erityisesti Kielen historia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tietyn aikakauden kirjallisuuden historiaan ja sen keskeisimpien italialaiskirjailijoiden pääteoksiin niin kielen kuin sisällön kannalta.

Hän osaa lukea niitä itsenäisesti ja hankkia tarvittavaa tietoa perehtyäkseen aihepiiriin laajemmin myös sähköisten apuvälineiden ja tyhmätöiden avulla.

Aineopintojen alussa. Syksyllä (periodit 1 ja 2).

Ks. KIM-IT343 [= Kirjallisuus: Umanesimo e Rinascimento] ja KIM-IT345 [= Kirjallisuus: Il Romanticismo] – jaksoja vastaavat luentokurssit järjestetään vuorovuosina.

a) Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

b) Kirjatenttiin luetaan: ks. KIM-IT343 ja KIM-IT345.

Suoritusvaihtoehto a):

- luento-opetus

- parityöskentely ja ryhmätyöt.

- muut oppimistehtävät

- mahdolliset vierailuluennot

Suoritusvaihtoehto a) ja b):

- sähköisten apuvälineiden mahdollinen hyödyntäminen.

Arviointi asteikolla 0-5.

Ks. KIM-IT343 ja KIM-IT345.

Opintojakso suoritetaan a) luentomuotoisella kurssilla tai b) tiedekuntatentin yhteydessä suoritettava kirjatenttinä.