Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 25.10.2019 at 23:59

Messages

Enrico Garavelli's picture

Enrico Garavelli

Published, 18.3.2020 at 18:02

Per le note ragioni medico-sanitarie, il corso si trasferisce in remoto. Saranno utilizzati questi strumenti:

- Zoom Meeting (informazioni sui singoli incontri, con identificativo del meeting e password, verranno fornite via e-mail).
- Skype (per chiamate individuali relative alla supervisione delle tesi)

CALENDARIO DELLE LEZIONI
- 27.3. 12.15-
- 3.4 12.15-
- 17.4. 12.15-
- 24.4. 12.15-

Helsinki, 18 marzo 2020

Enrico Garavelli

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 1.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 8.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 15.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 22.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 29.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.12.2019
12:15 - 13:45
Fri 17.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 24.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 31.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 7.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 14.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 21.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 28.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 13.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 20.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 27.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 3.4.2020
12:15 - 13:45
Fri 17.4.2020
12:15 - 13:45
Fri 24.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Kielten kandiohjelman aineopinnot.

Pakollinen opintojakso italian opintosuunnan aineopintojen opiskelijoille.

Italian perusopinnot.

Muut italian aineopinnot sekä kandiohjelman yhteisten opintojen opintojaksot.

Proseminaarin suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt yhteen oppiaineensa osa-alueeseen muita siihenastisia opintoja syvällisemmin
 • osaa rajata tutkimusaiheen ja etsiä siihen soveltuvaa materiaalia ja tutkimuskirjallisuutta
 • osaa muotoilla tutkimusongelman tai -kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
 • osaa esitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin ja käsitellä aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta kriittisesti
 • osaa kerätä aineistoa ja analysoida sitä tutkimusaiheeseesi soveltuvilla menetelmillä
 • osaa tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa johtopäätöksiäsi perustelevan tutkimusraportin
 • osaa antaa palautetta muiden töistä ja ottaa muilta palautetta vastaan
 • tuntee oman tieteenalansa tieteelliset käytännöt
 • on parantanut suullista ja kirjallista kielitaitoaan
 • kokee olevansa oman tutkimusaiheensa asiantuntija.

2. tai 3. opiskeluvuosi. Periodit 2-4.

Proseminaarin aikana tutustutaan tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin (mm. tekstinkäsittelyyn, erityisohjelman käyttöön, muotoseikkoihin, tieteellisen kirjoittamisen tyylin), käydään läpi tutkielman laatimisen edellyttämää metodologiaa ja sovelletaan näitä taitoja proseminaarin aikana tehtyihin töihin. Opintojaksolla luetaan ja jäsennetään kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja argumentoidaan niiden sisällöstä sekä suullisesti että kirjallisesti. Laatimansa tutkimussuunnitelman pohjalta opiskelijat kirjoittavat itsenäisen kandidaatintutkielman, joka esitetään proseminaariryhmälle. Kukin opiskelija antaa palautetta toisten opiskelijoiden työstä kurssilla annettavien ohjeiden mukaan.

Ilmoitetaan opintojaksolla.

 • käytännön sovellukset esitetystä tutkimusmetodologiasta: suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt
 • argumentoinnin harjoitteleminen yhdessä tai pienryhmissä
 • alan tieteelliseen kirjallisuuteen tutustuminen
 • parityöskentely ja ryhmätyöt
 • jatkuva palaute: sekä opettajan palaute että vertaispalaute
 • aikataulu, jota noudatetaan

Arviointi asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

 • opittujen sisältöjen soveltaminen omassa työssä
 • suullisen esitys (muoto, sisältö ja kieli)
 • akateeminen kirjoittaminen (muoto, sisältö ja kieli)
 • aikataulun noudattaminen
 • säännöllinen läsnäolo
 • opponointi/vertaisarvio
 • aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja itsenäisenä työskentelynä. Proseminaarikurssin aikana kirjoitetaan kandidaatintutkielma, ja proseminaari rekisteröidään vasta kun kandidaatintutkielma on jätetty tarkastettavaksi määräajassa ja hyväksytty.