Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

日本語3

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen japanin kielen opintosuunnassa opiskeleville. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kurssit Japani 1 ja 2 (tai saavuttaneet vastaavan tason esim. japanilaisen yliopiston kielikursseilla).

日本語3  Japani 3-kurssin muuttuneet opetusjärjestelyt

Japani 3-kurssi annetaan etäopetuksena ma 16.3.2020 lähtien kurssin loppuun asti. Etäopetuksen sisältö ja opetustapa vastaavat mahdollisimman paljon lähiopetuksessa toteutettua. Loppukoe suoritetaan etätenttinä alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Opiskelijat saavuttavat kurssin suunnitellut osaamistavoitteet. Opiskelijoilla on myös oikeus uusintatenttiin.

Loppukokeissa testataan, kuinka paljon opiskelijat ovat oppineet etäopiskelun sisältöä ja osaavat soveltaa sitä kielen käyttöön, siksi opiskelijoiden on tärkeä tehdä huolellisesti etätehtävät. Annan määräajan jokaiselle tehtävälle, koska määräaika yleisesti auttaa opiskelijoiden opintoja.

Moodlen keskustelualue avataan ja opiskelijat voivat kysyä mitä tahansa kysymyksiä Japani 3-kurssin assistentti Pirita Sotisaarelta ja minulta ja kommentoida toisilleen suomeksi ja japaniksi milloin vaan. Toivottavasti tämä auttaa teitä opiskelemaan ja tukemaan toisianne.

Päätin, että emme käytä live-striimausta tai Zoomia tms., koska yliopiston tekininen kapasiteetti ei välttämättä mahdollista sitä. Pe 3.4. uusintakokeiden suorittajille annetaan yksityiskohtainen ohje myöhemmin.

Etäopetuksen järjestäminen:

- Lähiopetus vaihdetaan etäopetukseksi. Seuraa Moodlessa ohjeita ja opiskele itsenäisesti kotona. Kieliopin ja kanjien opiskeluun annetaan lisämateriaaleja ja lisäharjoituksia. Tee lisäharjoitukset lisämateriaaleja hyväksi käyttäen ja palauta tehtävät määräaikaan mennessä. Ainoastaan kirjoitustehtäviä kommentoidaan, mutta ratkaisut kaikkiin tehtäviin annetaan Moodlen kautta.

- Kimatsu-koe ja kanji-tentti suoritetaan etänä. Tenteistä saatte yksityiskohtaisen aikataulun ja ohjeet mahdollisimman pian.

- Loppuarvosana (0-5) määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.
定期試験45%、漢字試験35%、課題20%

Huom! Jos et ole suorittanut edeltäviä Helsingin yliopiston japanin kielen opintosuunnan tai Aasian tutkimuksen pääaineen kursseja Japani 1 ja 2 eikä sinua ole hyväksytty Kielten kandiohjelman japanin kielen opintosuuntaan, ota yhteyttä japanin kielen yliopistonlehtori Riikka Länsisalmeen ja kurssin opettaja Rie Fuseen ennen ilmoittautumista.

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 29.8.2019 at 23:59

Interaction

Koko kurssista vastaa japanin kielen yliopistonlehtori ja Japanin-tutkimuksen dosentti Riikka Länsisalmi. Kurssiosiokohtaiset asiat ja kysymykset: Rie Fuse.

Kurssin opettaja: Rie Fuse.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 26.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 30.9.2019
12:00 - 14:00
Thu 3.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 10.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 14.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 17.10.2019
12:00 - 14:00
Mon 28.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 31.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 7.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 14.11.2019
12:00 - 14:00
Mon 18.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 21.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 25.11.2019
12:15 - 13:45
Thu 28.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 2.12.2019
12:15 - 13:45
Thu 5.12.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.12.2019
12:00 - 14:00
Thu 12.12.2019
12:00 - 14:00
Mon 13.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 3.2.2020
12:00 - 14:00
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 10.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 17.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 24.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
12:00 - 14:00
Mon 9.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 12.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 16.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 19.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 23.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 26.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 30.3.2020
12:00 - 14:00
Thu 2.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 6.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 16.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.4.2020
12:00 - 14:00
Thu 30.4.2020
12:15 - 13:45

Material

1. Tēmabetsu chukyu kara manabu nihongo, santeiban, 2014 tai uudempi. Kenkyusha
978-4-327-38465-4
http://books.kenkyusha.co.jp/book/978-4-327-38465-4.html

2. Kanji in Context Workbook vol.1 Revised Edition: A Study System for Intermediate and Advanced Learners.
The Japan Times
978-4-7890-1530-1
https://bookclub.japantimes.co.jp/en/book/b309667.html

Tiedustelut:
Suomalainen Kirjakauppa Oy,
Aleksanterinkatu 23, 00100 Helsinki
Puh. 010 405 4200
helsinki.aleksi@suomalainen.com
Lisäksi opettajien kokoamat materiaalit Moodlessa.

Conduct of the course

通年の言語コース。最低75%の出席が必要。出席が75%未満の場合、評価の対象としない。

コース期間中に、定期試験4回、漢字試験8回、各課修了後の復習テスト、発表課題1回、作文課題3回を実施する。定期試験45%、漢字試験35%、課題20%で評価する。

各課修了後の復習テストは、復習のために実施し、評価には含めない。

Opintojakson suorittaminen vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti:
Saat vanhojen vaatimusten mukaista WAS230J Japani 3 (10 op) -opintojaksoa vastaavan suorituksen osallistumalla uusien vaatimusten mukaiselle opintojaksolle KIK-JA212 Japani 3 (10 op).

Ks. vastaavuustaulukot weboodista:
https://weboodi.helsinki.fi/hy/vl_kehys.jsp?MD5avain=&Kieli=1&Opas=5894&...

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille japanin kielen opintosuunnan opiskelijoille ja sille otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa.

Opintojaksolle hyväksytään tutkinto-opiskelijoita seuraavassa järjestyksessä:
1) japanin kielen opintosuunnan opiskelijat (ja japanin kielen opintosuuntaan hyväksytyt JOO- sekä erillisten opintojen suorittajat);
2) muut kielten kandi- ja maisteriohjelman opiskelijat (etusija aineenopettajaksi opiskelevilla, jotka haluavat hankkia japanin kielessä koulussa opetettavan aineen sivuainepätevyyden);
3) Aasian tutkimukseen erikoistuvat kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman tutkinto-opiskelijat;
4) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa japanin kielen kursseja osana tutkintoaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on vastattava pakolliseen lisätietokysymykseen, mihin edellisistä ryhmistä hän kuuluu. Jos tietoa ei anneta, ilmoittautumista ei voida hyväksyä

Japani 1, Japanin kielitietous ja Japani 2.

Lingvistiikan, kielipedagogian, kirjallisuuden, kääntämisen ja Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman Aasian tutkimuksen opinnot; muut monipuolisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevat soveltuvat opinnot.

Opintojakson jälkeen opiskelijan kielitaito vastaa pääosin ja soveltuvasti yleiseurooppalaisen viitekehyksen (EVK/CEFR) ja JF Standard for Japanese-Language Education -kuvausten tasoa B1.2–B2.1 itsenäisen kielitaidon perustaso tai ylittää sen. (Tasokuvaus tarkentuu, kun akateemiseen japanin kielen opetukseen räätälöity matriisi JLPTUFS Can-do List valmistuu.) Opintojaksolla luodaan perustaa sille, että opiskelija voi tulevaisuudessa käyttää japania työkielenä ja toimia kielen asiantuntijana. Opiskelija kehittää edelleen produktiivisia, reseptiivisiä ja interaktiivisia taitojaan. Nykyjapania ja sen rakenteita tarkastellaan erityisesti kielen funktioiden, merkitysten muodostamisen ja tekstitaitojen kannalta.

Opiskelija:

  • kykenee lukemaan ja ymmärtämään kolumni-, essee- ja uutistekstejä, nykyaikaista kaunokirjallisuutta ja valittua tutkimusaluetta käsitteleviä lyhyitä yleistajuisia tieteellisiä tekstejä (apuvälineitä käyttäen) sekä keskustelemaan niistä;
  • on sisäistänyt oppimateriaalin rakenteet ja sanaston sekä ymmärtää ja pystyy analysoimaan ja tarvittaessa suomentamaan pidempien tekstien ja puhutun diskurssin rakenteita;
  • kykenee itsenäisesti tai ryhmän jäsenenä tuottamaan suullisia ja kirjallisia esityksiä;
  • hahmottaa suullisen ja kirjallisen kommunikaation tyylien ja rekisterien erityispiirteitä ja osaa mukauttaa omaa viestintäänsä tilanteen vaatimalla tavalla;
  • osaa edelleen kehittää ääntämistään sekä prosodisia ja paralingvistisiä viestinnän keinojaan;
  • on harjaantunut tavallisimpien työelämäkontekstien vaatimissa perusviestintätaidoissa ja kykenee kehittämään niitä edelleen itsenäisesti;
  • on kehittänyt sosio-pragmaattista ja -kulttuurista osaamistaan.

Kolmas opiskeluvuosi. Lukuvuoden mittainen opintojakso kevät- ja syyslukukaudella. Opintojakso järjestetään vain joka toinen vuosi.

Taitojen kehittämistä integroidusti yllä listattujen osaamistavoitteiden mukaisesti opetusohjelmassa ja kurssilla vaaditun kirjallisuuden ja aineistojen avulla oppimistehtävissä ja aktiviteeteissa tunneilla ja tuntien ulkopuolella sekä itsenäisesti että ryhmässä. Kurssilla omaksutaan tekstiä eteenpäin vieviä ja sen koheesiota tukevia rakenteita ja ilmaisuja, jotka muodostavat keskitason luetunymmärtämisen perustan, sekä noin 2 000 uutta sanaa ja 400 kanji-merkkiä. Harjoituksilla kehitetään luetun- ja kuullunymmärtämisen sekä kirjoittamisen ja suullisen viestinnän valmiuksia. Opettajasta riippuen kääntämistä suomen kieleen voidaan käyttää tekstien käsittelyn apuna soveltuvin osin.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Yllä esitellyn kurssityöskentelyn ohessa esimerkiksi digitaalisen teknologian ja aineistojen hyödyntäminen ja portfoliotyöskentely.

Arviointiasteikko: 0–5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella. Arviointi on jatkuvaa ja siinä huomioidaan erityisesti läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen ja suulliset ja kirjalliset tuotokset tunneilla, oppimistehtävistä suoriutuminen ja niiden palauttaminen vaaditussa ajassa, kokeissa menestyminen, soveltuva itse- ja vertaisarviointi sekä aktiivinen asenne omien taitojen ja opetustapahtuman kehittämiseen (esimerkiksi itse ehdotetut oppimista ja osaamistavoitteiden toteutumista tukevat aineistot, materiaalit, digitaaliset resurssit ja kekseliäät toteutustavat).

Lähiopetus: integroitu kurssi ja siihen sisältyvät oppimistehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset ja harjoitukset, kokeet, mahdolliset projektityöt sekä huolellinen valmistautuminen tunneille.

Kurssin läpäiseminen edellyttää pakollista läsnäoloa tunneilla ja tehtävien ja kokeiden hyväksyttyä suorittamista.