Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

日本語会話

日常かつ就労生活で必要とされる談話を理解し、使えるようになるための練習をする。「伝言」「依頼」「提案」などの場面の日本語を聞く練習をしながら、各場面の会話表現を学習する。また、話す相手によって表現を変える練習をし、状況に応じて適切に話す能力の向上を目指す。

HUOM! Japanin keskustelu-kurssin muuttuneet opetusjärjestelyt

Japanin keskustelu-kurssi annetaan etäopetuksena ma 16.3.2020 lähtien kurssin loppuun asti. Etäopetuksen sisältö ja opetustapa vastaavat mahdollisimman paljon lähiopetuksessa toteutettua, jotta opiskelijat saavuttavat kurssin suunnitellut osaamistavoitteet. Loppukoe suoritetaan etätenttinä alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Opiskelijoilla on myös oikeus uusintatenttiin.

Loppukokeissa testataan, kuinka paljon opiskelijat ovat oppineet etäopiskelun sisältöä ja osaavat soveltaa sitä kielen käyttöön, siksi opiskelijoiden on tärkeä tehdä huolellisesti etätehtävät. Annetaan määräajan jokaiselle tehtävälle, koska määräaika yleisesti auttaa opiskelijoiden opintoja.

Moodlen keskustelualue avataan ja opiskelijat voivat kysyä mitä tahansa kysymyksiä Japanin keskustelu-kurssin opettajalta, ja kommentoida toisilleen japaniksi ja suomeksi milloin vaan. Toivottavasti tämä auttaa teitä opiskelemaan ja tukemaan toisianne.

Ei käytetä live-striimausta tai Zoomia tms. online-yhteiseen opetukseen, koska yliopiston tekininen kapasiteetti ei välttämättä mahdollista sitä.

Etäopetuksen järjestäminen:
- Lähiopetus vaihdetaan etäopetukseksi. Seuraa Moodlessa ohjeita ja opiskele itsenäisesti kotona. Opiskeluun annetaan ohjeet, lisäharjoituksia ja materiaaleja. Tee lisäharjoitukset ja palauta tehtävät määräaikaan mennessä. Ainoastaan kirjoitustehtäviä kommentoidaan, mutta ratkaisut kaikkiin tehtäviin annetaan Moodlen kautta.
- Kimatsu-koe suoritetaan etänä. Tenteistä saatte yksityiskohtaisen aikataulun ja ohjeet mahdollisimman pian Moodleen.
- Loppuarvosana (0-5) määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella.

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 8.1.2020 at 23:59

Timetable

Kurssi on siirretty etäopetukseen. Katso lisää infoa moodle-sivulta.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 5.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 12.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 19.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 26.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 11.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 18.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 25.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 1.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 8.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.4.2020
12:15 - 13:45
Wed 29.4.2020
12:15 - 13:45

Material

椙元総子・宮谷敦美 (Sugimonto, Fusako; Mityatani, Atsumi) 『聞いて覚える話し方 日本語生中継 中~上級編』 
(Kiite oboeru hanashikata : Nihongo namachūkei. Chū--jōkyū hen)
くろしお出版 (Kuroshio Shuppan)
978-4874243008

http://www.9640.jp/book_view/?300

Tiedustelut:
Suomalainen Kirjakauppa Oy,
Aleksanterinkatu 23, 00100 Helsinki
Puh. 010 405 4200
helsinki.aleksi@suomalainen.com

Lisäksi opettajan kokoama materiaali Moodlessa.

Conduct of the course

半年の言語コース。総授業数の75%以上の出席をすること。
75%に満たない場合は単位取得ができないので注意すること。
また初回の出席は必須とし、必ず出席すること。

出席、授業中のペア・グループワークへの参加、試験を考慮して
0−5段階の評価を行う。試験や評価の詳細は授業中に教師が説明する。

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille japanin kielen opintosuunnan opiskelijoille ja sille otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa.

Opintojaksolle hyväksytään tutkinto-opiskelijoita seuraavassa järjestyksessä:
1) japanin kielen opintosuunnan opiskelijat (ja japanin kielen opintosuuntaan hyväksytyt JOO- sekä erillisten opintojen suorittajat);
2) muut kielten kandi- ja maisteriohjelman opiskelijat (etusija aineenopettajaksi opiskelevilla, jotka haluavat hankkia japanin kielessä koulussa opetettavan aineen sivuainepätevyyden);
3) Aasian tutkimukseen erikoistuvat kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman tutkinto-opiskelijat;
4) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa japanin kielen kursseja osana tutkintoaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on vastattava pakolliseen lisätietokysymykseen, mihin edellisistä ryhmistä hän kuuluu. Jos tietoa ei anneta, ilmoittautumista ei voida hyväksyä.

Japani 1, Japanin kielitietous ja Japani 2.

Lingvistiikan, kielipedagogian, kirjallisuuden, kääntämisen ja Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman Aasian tutkimuksen (30 op) opinnot; muut monipuolisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevat soveltuvat opinnot.

Opintojakson jälkeen opiskelijan kielitaito vastaa pääosin ja soveltuvasti yleiseurooppalaisen viitekehyksen (EVK/CEFR) ja JF Standard for Japanese-Language Education -kuvausten tasoa B1.2–B2.1 itsenäisen kielitaidon perustaso tai ylittää sen. (Tasokuvaus tarkentuu, kun akateemiseen japanin kielen opetukseen räätälöity matriisi JLPTUFS Can-do List valmistuu.) Opintojaksolla luodaan perustaa sille, että opiskelija voi tulevaisuudessa käyttää japania työkielenä ja toimia kielen asiantuntijana. Opiskelija:

  • ymmärtää ja osaa tuottaa kohteliaan ja kunnioittavan kielen rakenteita ja ilmaisuja (keigo) tilanteen edellyttämällä tavalla;
  • ymmärtää arkista puhekieltä, hahmottaa sen erityispiirteitä ja osaa käyttää sitä sopivissa konteksteissa;
  • on kehittänyt ääntämystään sekä prosodisisen ja paralingvistisen viestinnän keinojaan;
  • on kehittänyt yleisiä tilannesidonnaisen viestinnän taitojaan: esimerkiksi tervehdykset, vierailut, kutsujen ja pyyntöjen esittäminen, pahoittelun ja mielipiteen ilmaiseminen, avun ja ohjeiden tarjoaminen, puheen pitäminen, haastatteluun osallistuminen ja sen tekeminen, raportointi;
  • on harjaantunut yleisimmissä arki- ja työelämän viestintätilanteiden vaatimissa teksti- ja diskurssityypeissä (esim. sähköposti, puhelinkeskustelut, sosiaalinen media);
  • on kehittänyt sosio-pragmaattista ja -kulttuurista osaamistaan.

Kolmas opiskeluvuosi. Lukuvuoden mittainen opintojakso syys- ja kevätlukukaudella tai lukukauden mittainen opintojakso syys- tai kevätlukukaudella.

Taitojen kehittämistä integroidusti yllä listattujen osaamistavoitteiden mukaisesti opetusohjelmassa ja kurssilla vaaditun kirjallisuuden ja aineistojen avulla oppimistehtävissä ja aktiviteeteissa tunneilla ja tuntien ulkopuolella sekä itsenäisesti että ryhmässä (role play).

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Yllä esitellyn kurssityöskentelyn ohessa esimerkiksi digitaalisen teknologian ja aineistojen hyödyntäminen ja portfoliotyöskentely.

Arviointiasteikko: 0–5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella. Arviointi on jatkuvaa ja siinä huomioidaan erityisesti läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen ja suulliset ja kirjalliset tuotokset tunneilla, oppimistehtävistä suoriutuminen ja niiden palauttaminen vaaditussa ajassa, kokeissa menestyminen, soveltuva itse- ja vertaisarviointi sekä aktiivinen asenne omien taitojen itsenäiseen kehittämiseen.

Lähiopetus: integroitu kurssi ja siihen sisältyvät oppimistehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset ja harjoitukset, kokeet, mahdolliset projektityöt sekä huolellinen valmistautuminen tunneille.

Kurssin läpäiseminen edellyttää pakollista läsnäoloa tunneilla ja tehtävien ja kokeiden hyväksyttyä suorittamista.