Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 26.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 2.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 3.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 9.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 10.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 14.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 16.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 17.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 28.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 30.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 31.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 6.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 7.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 11.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 14.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 18.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 25.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 2.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.12.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.12.2019
12:15 - 13:45
Mon 13.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 3.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 17.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 19.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 24.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 26.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 9.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 11.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 12.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 16.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 18.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 19.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 23.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 25.3.2020
10:15 - 11:45
Thu 26.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 30.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 1.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 2.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 6.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 8.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.4.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.4.2020
12:15 - 13:45

Material

서울대 한국어 2A (Student's book and workbook) for autumn term
서울대 한국어 2B (Student's book and workbook) for spring term

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille pää- ja sivuaineopiskelijoille, jotka opiskelevat korean kieltä, ja sille otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa.

Opintojaksolle hyväksytään tutkinto-opiskelijoita seuraavassa järjestyksessä:

1) korean pääaineopiskelijat;

2) muut kielten kandi- ja maisteriohjelman opiskelijat;

3) Aasian tutkimukseen erikoistuvat kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja kulttuuri- ja aluetutkimuksen maisteriohjelman pääaineopiskelijat;

4) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa korean kielen kursseja osana tutkintoaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on vastattava pakolliseen lisätietokysymykseen, mihin edellisistä ryhmistä hän kuuluu. Jos tietoa ei anneta, ilmoittautumista ei voida hyväksyä.

Korea 2 -kurssin voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat suorittaneet Korea 1 -kurssin tai muuten osoittavat hankkineensa Korea 2 -kurssille vaadittavat taidot.

Kielitieteen, kielipedagogian, kirjallisuuden, kääntämisen ja Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman Aasian tutkimuksen (30 op) opinnot; muut monipuolisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevat soveltuvat opinnot.

Opiskelijat syventävät Korea 1 -kurssilla oppimiaan taitoja. He myös

  • ymmärtävät ja osaavat käyttää jo oppimiansa ilmaisuja, lauseketjuja ja kysymyksiä muodollisissa ja epämuodollisissa kielenkäyttötilanteissa
  • pystyvät ilmaisemaan tarpeitaan
  • ymmärtävät ja pystyvät ilmaisemaan yleisluonteisia asioita ja jossain määrin yksityiskohtia
  • ymmärtävät ja pystyvät käyttämään tunteita koskevia sanontoja
  • ymmärtävät kertomuksia ja pystyvät itse kertomaan
  • osaavat jakaa kirjoituksensa kappaleisiin
  • ymmärtävät pääkohdat ja myös yksityiskohtia lukemistaan autenttisista teksteistä.

Toinen opiskeluvuosi. Lukuvuoden mittainen opintojakso kevät- ja syyslukukaudella. Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

- Opintojaksolla käytetään järjestelmällistä lähestymistapaa sanaston, kieliopin ja ääntämyksen oppimiseen. Perusteelliset selitykset esimerkkilauseineen avaavat kieliopillisten elementtien merkityksen ja käytön sekä vahvistavat kieliopillisten käsitteiden ymmärrystä.

- Kurssilla käsiteltävän sanaston oppiminen tehostuu tarkoituksenmukaisissa oppimistilanteissa, jotka liittyvät akateemiseen elämään ja kulttuuriin, tapoihin, säähän, ruokaan ja ruoanlaittoon, vaatekokoihin ja ostoksiin, ajanvarauksiin, vikoihin ja korjauksiin, onnettomuuksiin, juhlapäiviin, rakkauteen ja avioliittoon, työtehtäviin, kuntoiluun ja ruumiinkuntoon, ulkonäköön, kaupunkiin ja maaseutuun, kotielämään, mielentiloihin, muotojen kuvailuun, huhuihin, teatteriin ja näyttelemiseen, taitoihin, sairauksiin, urheiluun, voittoon ja häviöön, asenteisiin ja moitteisiin, sananlaskuihin ja idiomeihin, arvostukseen, arviointiin, mielipiteisiin ja toimintaan, kulttuuriin, luonteenpiirteisiin sekä tunteisiin ja mielialaan.

서울대 한국어 2 B Student's book and Workbook.

서울대 한국어 3 A & B Student's book and Workbook.

Lisäaineistoa on MOODLEssa.

Arvosteluasteikko: 0–5

-Pakollinen läsnäolo.

-Syys- ja kevätlukukauden lopussa pidettävissä kuulusteluissa testataan kuullun ja luetun ymmärtämistaidot, suulliset taidot ja kirjoitustaidot sekä kieliopin hallinta.

-Suoritetut tehtävät ja tuntiaktiivisuus.

Lähiopetus.

Jeong-Young Kim

Co-teacher: Bokyung Kim