Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 24.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille pää- ja sivuaineopiskelijoille, jotka opiskelevat korean kieltä, ja sille otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa.

Opintojaksolle hyväksytään tutkinto-opiskelijoita seuraavassa järjestyksessä:

1) korean pääaineopiskelijat;

2) muut kielten kandi- ja maisteriohjelman opiskelijat;

3) Aasian tutkimukseen erikoistuvat kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja kulttuuri- ja aluetutkimuksen maisteriohjelman pääaineopiskelijat;

4) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa korean kielen kursseja osana tutkintoaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on vastattava pakolliseen lisätietokysymykseen, mihin edellisistä ryhmistä hän kuuluu. Jos tietoa ei anneta, ilmoittautumista ei voida hyväksyä.

Korea 2 -kurssin voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat suorittaneet Korea 1 -kurssin tai muuten osoittavat hankkineensa Korea 2 -kurssille vaadittavat taidot.

Kielitieteen, kielipedagogian, kirjallisuuden, kääntämisen ja Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman Aasian tutkimuksen (30 op) opinnot; muut monipuolisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevat soveltuvat opinnot.

Opiskelijat syventävät Korea 1 -kurssilla oppimiaan taitoja. He myös

  • ymmärtävät ja osaavat käyttää jo oppimiansa ilmaisuja, lauseketjuja ja kysymyksiä muodollisissa ja epämuodollisissa kielenkäyttötilanteissa
  • pystyvät ilmaisemaan tarpeitaan
  • ymmärtävät ja pystyvät ilmaisemaan yleisluonteisia asioita ja jossain määrin yksityiskohtia
  • ymmärtävät ja pystyvät käyttämään tunteita koskevia sanontoja
  • ymmärtävät kertomuksia ja pystyvät itse kertomaan
  • osaavat jakaa kirjoituksensa kappaleisiin
  • ymmärtävät pääkohdat ja myös yksityiskohtia lukemistaan autenttisista teksteistä.

Toinen opiskeluvuosi. Lukuvuoden mittainen opintojakso kevät- ja syyslukukaudella. Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

- Opintojaksolla käytetään järjestelmällistä lähestymistapaa sanaston, kieliopin ja ääntämyksen oppimiseen. Perusteelliset selitykset esimerkkilauseineen avaavat kieliopillisten elementtien merkityksen ja käytön sekä vahvistavat kieliopillisten käsitteiden ymmärrystä.

- Kurssilla käsiteltävän sanaston oppiminen tehostuu tarkoituksenmukaisissa oppimistilanteissa, jotka liittyvät akateemiseen elämään ja kulttuuriin, tapoihin, säähän, ruokaan ja ruoanlaittoon, vaatekokoihin ja ostoksiin, ajanvarauksiin, vikoihin ja korjauksiin, onnettomuuksiin, juhlapäiviin, rakkauteen ja avioliittoon, työtehtäviin, kuntoiluun ja ruumiinkuntoon, ulkonäköön, kaupunkiin ja maaseutuun, kotielämään, mielentiloihin, muotojen kuvailuun, huhuihin, teatteriin ja näyttelemiseen, taitoihin, sairauksiin, urheiluun, voittoon ja häviöön, asenteisiin ja moitteisiin, sananlaskuihin ja idiomeihin, arvostukseen, arviointiin, mielipiteisiin ja toimintaan, kulttuuriin, luonteenpiirteisiin sekä tunteisiin ja mielialaan.

서울대 한국어 2 B Student's book and Workbook.

서울대 한국어 3 A & B Student's book and Workbook.

Lisäaineistoa on MOODLEssa.

Arvosteluasteikko: 0–5

-Pakollinen läsnäolo.

-Syys- ja kevätlukukauden lopussa pidettävissä kuulusteluissa testataan kuullun ja luetun ymmärtämistaidot, suulliset taidot ja kirjoitustaidot sekä kieliopin hallinta.

-Suoritetut tehtävät ja tuntiaktiivisuus.

Lähiopetus.