Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 11.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
14:00 - 16:00
Fri 6.9.2019
10:00 - 12:00
Wed 11.9.2019
14:00 - 16:00
Fri 13.9.2019
10:00 - 12:00
Wed 18.9.2019
14:00 - 16:00
Fri 20.9.2019
10:00 - 12:00
Wed 25.9.2019
14:00 - 16:00
Fri 27.9.2019
10:00 - 12:00
Wed 2.10.2019
14:00 - 16:00
Fri 4.10.2019
10:00 - 12:00
Wed 9.10.2019
14:00 - 16:00
Fri 11.10.2019
10:00 - 12:00
Wed 16.10.2019
14:00 - 16:00
Fri 18.10.2019
10:00 - 12:00
Wed 30.10.2019
14:00 - 16:00
Fri 1.11.2019
10:00 - 12:00
Wed 6.11.2019
14:00 - 16:00
Fri 8.11.2019
10:00 - 12:00
Wed 13.11.2019
14:00 - 16:00
Fri 15.11.2019
10:00 - 12:00
Wed 20.11.2019
14:00 - 16:00
Fri 22.11.2019
10:00 - 12:00
Wed 27.11.2019
14:00 - 16:00
Fri 29.11.2019
10:00 - 12:00
Wed 4.12.2019
14:00 - 16:00
Wed 11.12.2019
14:00 - 16:00
Fri 13.12.2019
10:00 - 12:00

Description

Kielten kandiohjelma vastaa opintojaksosta.
Opintojakso kuuluu latinan kielen aineopintoihin, jossa se on kaikille pakollinen.
Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, jos he ovat suorittaneet latinan kielen alkeis- ja jatkokurssin.

Opintojakson suorittamisen edellytyksenä on latinan alkeis- ja jatkokurssin suorittaminen.
Metriikan kurssin suorittaminen on edellytyksenä runoutta käsittelevien tekstikurssien suorittamiselle.
Metriikan ja muoto-ja lauseopin kurssin suorittaminen (KIK-LA211) on edellytyksenä proseminaariin osallistumiselle.

Samanaikaisesti opiskelijan on hyvä osallistua ohjatun tekstinluvun harjoituskurssille (osa opintojaksoa KIK-LA222).

Opintojakson jälkeen oppilas

 • tuntee latinalaisen metriikan perusteet
 • tuntee antiikin kirjallisuuden keskeiset runomitat ja osaa soveltaa niitä kurssilla käsiteltyihin tekstinäytteisiin
 • osaa soveltaa taitojaan myös antiikin runomittoihin, joita ei kurssilla käsitellä ja esim. keskiajan runouteen
 • hallitsee aktiivisesti latinan kielen sanastoa, muoto-oppia ja sanastoa
 • osaa tuottaa latinan kielen yksinkertaisia ilmauksia ja perusrakenteita erilaisissa kielenkäytön tilanteissa
 • ymmärtää ja osaa käyttää latinan kielen kuvauksen metakieltä
 • oppilaalla on kokonaisnäkemys latinan muoto-opista ja rakenteista

Opiskelija suorittaa opintojakson 1. aineopintojen vuoden syyslukukauden aikana (kaksi periodia).
Opintojakso järjestetään vuosittain kerran lukuvuodessa syyslukukauden aikana (kaksi periodia).

Opintojakson aikana

 • käsitellään keskeiset runomitat: heksametri, eleginen distikon, jambinen trimetri sekä tärkeimmät lyyriset mitat.
 • oppitunneilla analysoidaan tekstinäytteitä metrisesti ja luetaan runoja ääneen.
 • oppitunneilla harjoitellaan latinan peruskieliopin soveltamista erilaisiin kielenkäytön tilanteisiin muunnos-, täydennys-, ja käännöstehtävin
 • oppitunnilla sovelletaan kielitaitoa antiikin tekstien tulkitsemiseen
 • opiskelijat tekevät opetuksen sisältöä vastaavia kotitehtäviä

Opintojakso perustuu moodle-alustalle laitettavaan opetusmateriaaliin. Muoto- ja lauseopin kurssilla oppikirjana käytetään lisäksi Tuomo Pekkasen Ars grammatica -kielioppia.
Opiskelija voi halutessaan oheislukemistona metriikan kurssilla käyttää teosta D.S. Raven: Latin metre.

Opiskelija valmistautuu oppitunneille tekemällä vaaditut kotitehtävät, ja osallistuu aktiivisesti niiden käsittelyyn oppitunnilla.

Molempien kurssien päätteeksi järjestetään loppukuulustelu, joiden perusteella arvosana määräytyy arvoasteikolla 0-5.

Opintojakso suoritetaan kahtena erillisinä harjoituskurssina (latinalaisen metriikan harjoituskurssi ja latinan kielen harjoituskurssi)
Opintojaksoa ei voi suorittaa kirjatenttinä.