Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 22.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 29.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 5.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 12.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 19.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 26.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 11.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 18.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 25.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 1.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 8.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 29.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Kielten kandohjelma vastaa opintojaksosta.
Opintojakso on latinan aineopintojen opiskelijoille pakollinen.
Sen voivat suorittaa muiden koulutusohjelmien opiskelijat, jotka ovat suorittaneet latinan alkeis- ja jatkokurssin tai vastaavat opinnot.

Opiskelijan täytyy olla suorittanut latinan kielen alkeis- ja jatkokurssi tai vastaavat opinnot sekä opintojakso KIK-LA211 (Latinalainen metriikka ja latinan kielen rakenteet) voidakseen osallistua kurssille.

Opiskelijan on hyvä osallistua samanaikaisesti latinalaisen kirjallisuuden luennoille kartuttaakseen sanavarastoaan ja oppiakseen soveltamaan kielitaitoa tekstien tulkintaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on

  • taito kääntää erilaisiin aihepiireihin kuuluvia lauserakenteen kannalta helpohkoja tekstejä kielellisesti ja tyylillisesti hyvälle latinan kielelle
  • taito tuottaa itsenäisesti apuvälineiden avulla latinankielisiä tekstejä eri tilanteisiin
  • opiskelija osaa käyttää latinan kielen keskeistä sanastoa tilanteeseen sopivalla tavalla

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi välittömästi opintojakson Latinalaisen metriikan ja latinan kielen harjoituskurssi jälkeen latinan aineopintojen 1. vuoden kevätlukukaudella (kaksi periodia).
Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella.

Käännöskurssi, johon sisältyy kirjallisia käännösharjoituksia äidinkielestä latinaan viikottaisina kotitehtävinä ja aktiivinen osallistuminen näihin harjoituksiin liittyville selitystunneille.

Opetusmateriaali on saatavilla moodle-alustalla. Tarvittavia apuvälineitä ovat latinan kielen sanakirjat ja kieliopit, esim. Pekkanen, Tuomo, Ars grammatica. Latinan kielioppi. Helsinki 2005 (1981), Pitkäranta, Reijo, suomi-latina-suomi-sanakirja, Helsinki 2006 (2001); Streng, Adolf V. Latinalais-suomalainen sanakirja, SKS, 1997. Sjöstrand, Nils. Ny latinsk grammatik. Gleerups 1960. Pinkster, Harm. The Oxford Latin Syntx. Vol. 1. Oxford University Press, 2015. Menge, H. - Th. Burkard - M. Schauer. Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Darmstadt 2000.

Opiskelija valmistelee kotitehtävinä apuneuvojen avulla viikottain käännös- ja tuottamisharjoituksia, jotka hän palauttaa opettajalle arvioitaviksi ennen palautusoppituntia. Palautusoppitunnilla opiskelijat osallistuvat aktiivisesti tekstin tulkitsemiseen ja rakenteiden analysointiin.

Menestyksellinen osallistuminen käännösharjoituskurssille ja tiedekuntatentin yhteydessä pidettävän kirjallisen käännöskokeen hyväksytty suorittaminen ilman apuneuvoja. Käännöskokeeseen voi ilmoittautua, kun käännösharjoitukset on tehty ja palautettu.

Opintojakso toteutetaan harjoituskurssina.Jaksolle ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja.
Opiskelijat tekevät käännös- ja tuottamisharjoituksia kotitehtävinä, jotka kurssin vastuuhenkilö palauttaa korjattuina opiskelijoille.
Opiskelijat osallistuva aktiivisesti tehtävien palautusluennoille.