Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.3.2020 at 09:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakso voi suorittaa muutkin kielten kandiohjelman sekä muiden koulutsohjelmien opiskelijat.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Semantiikka ja pragmatiikka.

Lingvistiikan perusopinnot (tai muuten hankitut vastaavat tiedot) tukevat oppimista.

Kurssin käytyäsi

 • ymmärrät paremmin semantiikan ja pragmatiikan aseman kielitieteessä ja kielen kuvauksessa
 • osaat analysoida semanttisia rakenteita paremmin ja kriittisemmin ja ymmärtää semantiikan ja pragmatiikan suhteen paremmin
 • ymmärrät kielen muutoksen semantiikan kautta (miten esimerkiksi kieliopillistumista voidaan selittää semantiikan kautta)
 • ymmärrät, miten semantiikkaa voidaan pitää kaikenlaisen kieltenvälisen vertailun pohjana
 • pystyt käyttämään oppimiasi taitoja paremmin muissa opinnoissa
 • ymmärrät muodon ja merkityksen suhteen ja sen muuttumisen periaatteet.

Toinen tai kolmas opintovuosi. Kurssi järjestetään pääsääntöisesti joka toinen vuosi.

Kurssilla syvennetään semantiikan ja pragmatiikan kurssilla opittuja tietoja ja taitoja ja sovelletaan aiemmin opittua tiettyihin kielitieteen osa-alueisiin (modaalisuus, evidentiaalisuus, negaatio, aika, paikka jne.). Kurssilla luodaan laajempi kuva semantiikan ja pragmatiikan merkityksestä kielen osa-alueina. Kurssilla painotetaan enemmän muodon ja merkityksen suhdetta (miten esimerkiksi elollisuus ja verbien semantiikka heijastuvat kielen rakenteeseen). Edelleen kurssilla paneudutaan semanttiseen muutokseen ja yleisemmin kielellisen muutoksen selittämiseen semantiikan ja pragmatiikan kautta (esimerkiksi funktionaalinen muutos ja frekvenssin vaikutus kielelliseen muutokseen). Semantiikkaa ja pragmatiikkaa tarkastellaan enemmän kieltenvälisenä käsitteinä (esimerkiksi kieltenvälinen vertailtavuus semanttisesta näkökulmasta ja semanttislähtöisesti). Kurssilla käsitellään myös lyhyesti tiettyjä semantiikan ja pragmatiikan (esimerkiksi kognitiivinen kielioppi ja konstruktiokielioppi) teorioita.

Frawley, William. 1992. Linguistic semantics. L. Erlbaum.

Lisäksi kurssiin kuuluu muuta, vuosittain vaihtuvaa kirjallisuutta (joka määräytyy pääasiassa kurssilla käsiteltävien aiheiden mukaan).

 • aktiivinen osallistuminen tunneille
 • esitelmän pitäminen itse valitusta aiheesta (esitelmällä voi korvata osan kurssikirjallisuudesta)
 • kurssikirjallisuuteen tutustuminen
 • opitun tiedon soveltaminen muissa opinnoissa
 • parityöskentely ja ryhmätyöt (esimerkiksi esitelmiin liittyen).

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

 • lopputentti ja sen arvosana (opiskelijan pitää saada puolet tentin pisteistä päästäkseen läpi; tentissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, se ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston ulkoa opettelua)
 • muu aktiivisuus
 • mahdollisesti pidetty esitelmä ja sen arviointi.

Kurssi suoritetaan pääasiassa luento-opetuksena, minkä jälkeen on loppukuulustelu.

Kurssilla on myös mahdollisuus pitää esitelmiä semantiikkaan ja pragmatiikkaan liittyvistä aiheista.