Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2019 at 09:00 - 17.3.2019 at 00:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 13.3.2019
12:15 - 13:45
Fri 15.3.2019
10:15 - 11:45
Mon 18.3.2019
12:15 - 13:45
Fri 22.3.2019
10:15 - 11:45
Wed 27.3.2019
12:15 - 13:45
Fri 29.3.2019
10:15 - 11:45
Wed 3.4.2019
12:15 - 13:45
Fri 5.4.2019
10:15 - 11:45
Wed 10.4.2019
12:15 - 13:45
Fri 12.4.2019
10:15 - 11:45
Wed 17.4.2019
12:15 - 13:45
Fri 26.4.2019
10:15 - 11:45
Fri 3.5.2019
10:15 - 11:45
Fri 10.5.2019
10:00 - 12:00

Description

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakson voi suorittaa muutkin kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

  • Johdatus kieliteknologiaan tai vastaavat tiedot
  • Ohjelmointia lingvisteille -opintojakson suorittamisesta voi olla hyötyä

Tämän kurssin lisäksi suositellaan suoritettavaksi opintojaksot: Ohjelmointia lingvisteille, Koneoppimisen perusteet lingvisteille ja Tilastomenetelmiä lingvisteille. Vastaavaa tietoa voi hankkia muuallakin järjestettävillä opintojaksoilla.

Opintojakson suoritettuasi

  • osaat kuvata ja soveltaa joukko-opin keskeisiä käsitteitä, kuten osajoukkoa, leikkausta, yhdistettä, relaatiota ja funktiota
  • osaat kuvata ja soveltaa graafiteorian keskeisiä käsitteitä, kuten suunnattuja ja suuntaamattomia graafeja ja puita
  • osaat kuvata ja soveltaa todennäköisyyslaskennan keskeisiä käsitteitä, kuten ehdollista todennäköisyyttä ja Bayesin ja kokonaisuustodennäköisyyden kaavaa
  • ymmärrät vektori- ja matriisilaskennassa käytettyä notaatiota ja osaat laskea matriisien summia, tuloja ja muita peruslaskutoimituksia
  • ymmärrät paremmin kieliteknologisissa menetelmissä käytettyä matematiikkaa ja matemaattisia kaavoja.

Suositellaan suoritettavaksi toisen, tai viimeistään kolmannen, kandiopiskeluvuoden keväällä.

Jos asiasta on erikseen sovittu HOPS-ohjaajan kanssa, opintojakson voi suorittaa ensimmäisen maisteriopiskeluvuoden keväällä.

Järjestetään kevätlukukaudella, periodissa III tai IV.

Kieliteknologiassa käytetään enenevässä määrin tilastollisia malleja ja neuroverkkoja. Sanojen merkityksiä kuvataan vektoreilla moniulotteisissa avaruuksissa. Tämä opintojakso on tarkoitettu humanisteille ja muille opiskelijoille, jotka haluavat ymmärtää nykyaikaisiin kieliteknologisiin malleihin ja menetelmiin liittyvää matematiikkaa. Kurssilla perehdytään muun muassa todennäköisyyslaskennan sekä vektori- ja matriisilaskennen perusteisiin. Opintojakso ei edellytä muuta matemaattista taustaa kuin lukiomatematiikka.

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tällä kurssilla opit harjoitustehtäviä tekemällä. Oppimisen tueksi järjestetään luentoja ja harjoitustunteja. Tehtävät ja muuta kurssimateriaalia löytyy verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

Suoritustasi arvioidaan asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

  • pärjääminen harjoitustehtävissä ja tehtävien palauttaminen ajallaan
  • mahdollinen lopputentti ja muut koetehtävät
  • muu aktiivisuus.

Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoitustunteja sekä itsenäistä tiedonhankintaa ja harjoitusten tekemistä.

Opintojaksolla ei pääsääntöisesti ole läsnäolovelvollisuutta, mutta aktiivinen osallistuminen otetaan huomioon arvioinnissa.

Mahdolliseen lopputenttiin ja koetilaisuuksiin on osallistuttava.