Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 6.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 6.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 13.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 20.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 27.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 4.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 11.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 18.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 1.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 8.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 15.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 22.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 29.11.2019
10:15 - 11:45
Fri 13.12.2019
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso kuuluu kielten kandiohjelmassa lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin.

Opintojakson voivat suorittaa muutkin kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat.

Fonetiikan perusteet, puheen analyysin perusteet, Fonetiikka ja fonologia.

Matematiikkaa lingvisteille, Ohjelmointia lingvisteille, Puheen tuotto ja havaitseminen.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää foneettisen kokeen eri vaiheet ja niiden väliset yhteydet
 • pystyy osallistumaan puheeseen liittyviin kokeisiin suunnittelusta tulosten esittelyyn ja raportointiin
 • pystyy käyttämään kokeiden suhteen oleellisia tilastollisia metodeja
 • pystyy ottamaan osaa lyhyen tieteellisen raportin kirjoittamiseen
 • pystyy esittämään kokeen tulokset vertaisryhmälle ja muille tieteentekijöille.

Kurssi toimii valmistelevana vaiheena opiskelijan kandidaatintyölle.

Toinen tai kolmas opintovuosi. Syksy, periodit I ja II.

 • Foneettisten kysymysten asettelu ja ennusteiden muodostaminen
 • Tutkimusryhmien muodostaminen
 • Kokeellisen työn suunnittelu
 • Kokeen järjestäminen ja datan keruu laboratoriossa (tai kentällä)
 • Tulosten käsittely ja tilastollinen analyysi
 • Raportin kirjoitus
 • Tulosten esittely.

Tarvittava aineisto jaetaan kurssilla.

 • Ongelmalähtöinen projektityö ryhmissä
 • Ryhmätyö ja esittely (interaktiiviset taidot)
 • Moodlen (tai vastaavan) käyttö aktiviteettien dokumentoinnissa.
 • Ryhmissä tehtävä raportti
 • Työpajaan osallistuminen (reportti ja esitelmä)
 • Ryhmien sisäinen vertaisarvointi.

Kurssi on käytännönläheinen kokeellinen tutkimus, joka toteutetaan ryhmätyönä.

Ryhmätyön toteuttamiseen osallistuu myös maisteritason opiskelijoita jotka suorittavat fonetiikan/kognitiotieteen maisteritason kokeellisia opintoja (LDA-P3102, LDA-5006).

Maisteritason opiskelijat toimivat kanditason opiskelijoiden ohjaajina/mentoreina ja ryhmien johtajina.

Ryhmät suunnittelevat kokeen, keräävät siihen vaadittavan aineiston ja analysoivat sen.

Ryhmät esittelevät lukukauden lopussa työnsä kurssia varten järjestetyssä työpajassa ja mahdollisesti myöhemmin keväällä laajemmin esimerkiksi Fonetiikan päivillä.

(Vaihto-opiskelijat voivat suorittaa ryhmätyön englannin kielellä, jolloin kuitenkin suoritus kirjataan kurssikoodeilla LDA-C5005 & LDA-C5007).