Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 17.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 24.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 1.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 8.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 15.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 29.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 5.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 12.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 19.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 26.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 3.12.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.12.2019
10:15 - 11:45
Tue 14.1.2020
10:00 - 12:00
Tue 21.1.2020
10:00 - 12:00
Tue 28.1.2020
10:00 - 12:00
Tue 4.2.2020
10:00 - 12:00
Tue 11.2.2020
10:00 - 12:00
Tue 18.2.2020
10:00 - 12:00
Tue 25.2.2020
10:00 - 12:00
Tue 10.3.2020
10:00 - 12:00
Tue 17.3.2020
10:00 - 12:00
Tue 24.3.2020
10:00 - 12:00
Tue 31.3.2020
10:00 - 12:00
Tue 7.4.2020
10:00 - 12:00
Tue 21.4.2020
10:00 - 12:00
Tue 28.4.2020
10:00 - 12:00

Description

Pakollinen opintojakso lingvistiikan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Opiskelijalla pitää olla suoritettuna vähintään lingvistiikan perusopinnot.

Ei muita valinnaisia opintoja.

Proseminaarin suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt yhteen oppiaineensa osa-alueeseen muita siihenastisia opintoja syvällisemmin
 • osaa rajata tutkimusaiheen ja etsiä siihen soveltuvaa materiaalia ja tutkimuskirjallisuutta
 • osaa muotoilla tutkimusongelman tai -kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
 • osaa esitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin ja käsitellä aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta kriittisesti
 • osaa kerätä aineistoa ja analysoida sitä tutkimusaiheeseesi soveltuvilla menetelmillä
 • osaa tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa johtopäätöksiäsi perustelevan tutkimusraportin
 • osaa antaa palautetta muiden töistä ja ottaa muilta palautetta vastaan
 • tuntee oman tieteenalansa tieteelliset käytännöt.

Opintojen kolmas vuosi. 4 periodia, joista proseminaari-istuntoja 2–4 periodin ajan.

Proseminaarin aikana tutustutaan tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin (mm. muotoseikkoihin ja tieteellisen kirjoittamisen tyylin), käydään läpi tutkielman laatimisen edellyttämää metodologiaa ja sovelletaan näitä taitoja proseminaarityössä. Opintojaksolla luetaan ja jäsennetään kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja argumentoidaan niiden sisällöstä sekä suullisesti että kirjallisesti omassa työssä ja muiden töissä. Laatimansa tutkimussuunnitelman pohjalta opiskelijat kirjoittavat itsenäisen proseminaarityön, joka esitetään proseminaariryhmälle. Kukin opiskelija antaa palautetta toisten opiskelijoiden työstä kurssilla annettavien ohjeiden mukaan. Jokainen opiskelija opponoi yhden toisen työn ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun myös muiden töistä.

 • käytännön sovellukset esitetystä tutkimusmetodologiasta: suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt
 • argumentoinnin harjoitteleminen yhdessä tai pienryhmissä
 • alan tieteelliseen kirjallisuuteen tutustuminen
 • parityöskentely ja ryhmätyöt
 • jatkuva palaute: sekä opettajan palaute että vertaispalaute
 • aikataulu, jota noudatetaan.

Arviointi asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

 • opittujen sisältöjen soveltaminen omassa työssä
 • suullisen esitys (muoto, sisältö ja kieli)
 • akateeminen kirjoittaminen (muoto, sisältö ja kieli)
 • aikataulun noudattaminen
 • säännöllinen läsnäolo
 • opponointi/vertaisarvio
 • aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja itsenäisenä työskentelynä. Proseminaarikurssin aikana kirjoitetaan kandidaatintutkielma, ja proseminaari rekisteröidään vasta kun kandidaatintutkielma on jätetty tarkastettavaksi määräajassa ja hyväksytty.