Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Akkadi 1

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 2.9.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 23.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 14.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 28.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 4.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 18.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.12.2019
10:15 - 11:45

Material

Moodlesssa

Description

Vaihtoehtoinen opintojakso. Kielten kandidaatinohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu "Muinaisen Lähi-idän kielet" -opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä.

Tätä opintojaksoa seuraa valinnainen "Akkadi 2"-opintojakso. Muita suositeltavia opintoja ovat sumeri ja muut nuolenpäillä kirjoitettavat kielet muinaisesta Lähi-idästä. Ks. tämän opintokokonaisuuden muut opintojaksot sekä kielten maisteriohjelman opintokokonaisuus "Muinainen Lähi-itä."

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee akkadin alkeet, käytännössä muinaisbabylonian murteen alkeet. Opiskelija oppii akkadin yleisimmät nuolenpäämerkit sekä osaa kääntää yksinkertaisia lauseita.

Opintojakson voi suorittaa koska tahansa. Kahden periodin mittainen kurssi, jota ei järjestetä joka vuosi.

Opintojakson aikana tutustutaan akkadin kieleen. Sen aikana harjoitellaan sekä kirjoitusjärjestelmän alkeita että kieliopin ja sanaston perusteita. Opintojaksossa käsitellään myös akkadin kielihistoriaa ja tutustutaan eri murteisiin.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Teksti- ja kielioppiharjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itsearviointia ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa arvioidaan kielitaidon kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kurssiharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Suoritusmuotoina ovat kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot akkadin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena tai kirjallisena tenttinä.