Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Kurssiesittely

Jatkokurssi Akkadi 1-kurssille. Edellyttää Akkadi 1-kurssin hyväksyttyä suorittamista.

Kurssi jatkaa siitä mihin Akkadi 1-kurssilla jäätiin.

Enrol
12.12.2017 at 09:00 - 30.4.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 15.1.2018
12:15 - 13:45
Mon 22.1.2018
12:15 - 13:45
Mon 29.1.2018
12:15 - 13:45
Mon 5.2.2018
12:15 - 13:45
Mon 12.2.2018
12:15 - 13:45
Mon 19.2.2018
12:15 - 13:45
Mon 26.2.2018
12:15 - 13:45
Mon 12.3.2018
12:15 - 13:45
Mon 19.3.2018
12:15 - 13:45
Mon 26.3.2018
12:15 - 13:45
Mon 9.4.2018
12:15 - 13:45
Mon 16.4.2018
12:15 - 13:45
Mon 23.4.2018
12:15 - 13:45
Mon 30.4.2018
12:15 - 13:45

Description

Vaihtoehtoinen opintojakso. Kielten kandidaatinohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu "Muinaisen Lähi-idän kielet" -opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edellytetään "Akkadi 1"-opintojakson suorittamista tai vastaavia tietoja.

Tätä opintojaksoa edeltää valinnainen "Akkadi 1"-opintojakso. Muita suositeltavia opintoja ovat sumeri ja muut nuolenpäillä kirjoitettavat kielet muinaisesta Lähi-idästä. Ks. tämän opintokokonaisuuden muut opintojaksot sekä kielten maisteriohjelman opintokokonaisuus "Muinainen Lähi-itä."

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee akkadin perusteet hyvin. Opintojaksossa keskitytään erityisesti muinaisbabylonian murteeseen. Opiskelija oppii suurimman osan muinaisbabylonialaisista nuolenpäämerkeistä sekä osaa kääntää lyhyitä tekstejä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa myös itsenäisesti käyttää tärkeimpiä akkadin kielioppeja ja sanakirjoja.

Opintojakson voi suorittaa koska tahansa Akkadi 1 suorittamisen jälkeen. Kahden periodin mittainen kurssi, jota ei järjestetä joka vuosi.

Opintojakson aikana perehdytään paremmin akkadin kieleen. Sen aikana harjoitellaan kirjoitusjärjestelmän monimutkaisempia piirteitä, kerrataan kieliopin perusasiat ja laajennetaan kieliopin osaamista. Sanastoa laajennetaan ja akkadin murteisiin perehdytään.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Teksti- ja kielioppiharjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itsearviointia ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa arvioidaan kielitaidon kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kurssiharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Suoritusmuotoina ovat kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot akkadin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena tai kirjallisena tenttinä.