Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2018 at 09:00 - 6.9.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 6.9.2018
10:15 - 11:45
Thu 13.9.2018
10:15 - 11:45
Thu 20.9.2018
10:15 - 11:45
Thu 27.9.2018
10:15 - 11:45
Thu 4.10.2018
10:15 - 11:45
Thu 11.10.2018
10:15 - 11:45
Thu 18.10.2018
10:15 - 11:45
Mon 29.10.2018
16:15 - 17:45
Thu 1.11.2018
10:15 - 11:45
Mon 5.11.2018
16:15 - 17:45
Thu 8.11.2018
10:15 - 11:45
Mon 12.11.2018
16:15 - 17:45
Thu 15.11.2018
10:15 - 11:45
Mon 19.11.2018
16:15 - 17:45

Description

Vaihtoehtoinen opintojakso. Kielten kandidaatinohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu "Muinaisen Lähi-idän kielet" -opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä.

Tätä opintojaksoa seuraa valinnainen ”Muinaisegypti 2” -opintojakso. Ks. tämän opintokokonaisuuden muut opintojaksot sekä kielten maisteriohjelman opintokokonaisuus ”Muinainen Lähi-itä”.

Tutustuminen klassisen egyptin kielen kieliopin perusrakenteisiin ja hieroglyfikirjoitukseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee klassisen kielen alkeet. Opiskelija oppii hieroglyfimerkit sekä osaa kääntää yksinkertaisia tekstejä.

Opintojakson voi suorittaa koska tahansa. Kahden periodin mittainen kurssi, jota ei järjestetä joka vuosi.

Opintojakson aikana tutustutaan klassisen egyptin kieleen. Sen aikana harjoitellaan sekä kirjoitusjärjestelmän alkeita että kieliopin ja sanaston perusteita ja opitaan lukemaan yksinkertaisia tekstejä. Opintojaksossa käsitellään myös muinaisen Egyptin kielihistoriaa.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Teksti- ja kielioppiharjoituksia, mahdollisia projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itsearviointia ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa arvioidaan kielitaidon kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kurssiharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Suoritusmuotoina ovat kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot klassisen egyptin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja/tai kirjallisena tenttinä.