Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 16.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 9.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 18.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 25.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 30.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 2.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 9.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 14.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 16.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 28.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 30.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 6.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 18.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 20.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 25.11.2019
12:15 - 13:45
Wed 27.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 2.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 4.12.2019
14:15 - 15:45
Mon 9.12.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.12.2019
14:15 - 15:45

Description

Pakollinen kielten kandiohjelman liettuan opintosuunnan perusopinnoissa. Avoinna kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Yleisen kirjallisuustieteen johdantokurssi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee liettualaisen kulttuurin eri kehitysvaiheet Liettuan historian kontekstissa. Hän tuntee Liettuan kulttuurin tärkeimmät saavutukset ja erityisesti tärkeimmät liettualaiset kirjailijat ja osaa nimetä heidän keskeiset teoksensa.

Ensimmäisenä opintovuonna, mielellään rinnakkain opintojakson Liettualaista kaunokirjallisuutta kanssa. Jos järjestetään kurssina, yleensä syyslukukaudella.

Liettualainen kulttuuri osana Liettuan historiaa. Kulttuurihistorian periodisaatio. Liettualaisia kirjailijoita ja heidän teoksiaan. Liettualaisia kuva-, sävel- ja elokuvataiteilijoita.

Šilbajoris, A short history of Lithuanian Literature, Klivis ym., History of Lithuanian Culture (PDF: https://eltalpykla.vdu.lt/bitstream/handle/1/143/ISBN9786094670312.pdf), Eidintas ym., The History of Lithuania (PDF: http://urm.lt/uploads/default/documents/Travel_Residence/history_of_lithuania_new.pdf).

Kirjatenttiin opiskelija valmistautuu itsenäisesti. Kurssilla voidaan käyttää erilaisia oppimistehtäviä ja ryhmätöitä.

Arvioinnissa voidaan käyttää kirjallista kuulustelua tai erilaisia oppimistehtäviä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppimistavoitteiden saavuttamiseen suurten kokonaisuuksien ja kehityslinjojen tasolla, ei niinkään yksityiskohtien hallintaan. Arvosteluasteikko 0–5.

Luentokurssi (pakollinen läsnäolo), tai kirjatentti ja palautekeskustelu kuulustelijan kanssa.