Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Poikkeustilanteen aikana opiskelemme oppikirjasta, lisätehtävät lähetän sähköpostitse, ja opiskelijat lähettävät minulle vastauksensa. Lisäksi järjestän henkilökohtaiset live-keskustelut.
Aurelija Kaškelevičienė

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 5.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 17.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 19.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 24.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 26.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 1.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 3.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 8.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 10.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 15.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 17.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 29.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 31.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 5.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 7.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 12.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 14.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 19.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 21.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 26.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 28.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 3.12.2019
14:15 - 15:45
Thu 5.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.12.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 14.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 11.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 18.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 20.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 25.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 27.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 10.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 12.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 17.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 19.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 24.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 26.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 31.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 2.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 7.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 16.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 23.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 30.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Pakollinen kielten kandiohjelman liettuan opintosuunnan aineopinnoissa. Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Liettua 2.

Proseminaari ja kandintutkielma. Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian opintokokonaisuuden kursseja.

Opintojakson suorittaneen opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla B2, ja hän tuntee kielen rakenteen myös teoreettisesti kielitaitoaan vastaavalla tasolla.

Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee syvällisemmin Liettuan kulttuuria ja erityisesti liettuankielistä kirjallisuutta. Hänellä on liettuan kielen ja liettualaisen kulttuurin asiantuntijan identiteetti. Hän osaa ilmaista liettuaksi perustellun käsityksensä jostakin puheenaiheesta, hän ymmärtää puheenaiheen sisällöllisen ja muodollisen rakenteen ja osaa viitata toisten mielipiteisiin ja argumentteihin.

Kolmantena opiskeluvuonna Liettua 2:n jälkeen. Koko lukuvuoden mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen lukuvuosi, alkaen parittomien vuosien syksyllä.

Opintojaksossa opiskelija kertaa liettuan kieliopin ja syventyy sen yksityiskohtiin. Opiskelija kehittää kielitaitoaan ja kartuttaa Liettuan tuntemustaan kirjallisten ja suullisten harjoitustehtävien avulla. Opiskelija laajentaa sanavarastoaan ja harjoittelee ymmärtämistä lukemalla ja mahdollisesti kääntämällä pitkähköjä tai vaativia autenttisia tekstejä kuten kaunokirjallisia tekstejä ja lehtiartikkeleita. Opiskelija kirjoittaa suunnittelemansa liettuankielisen lopputyön valitsemastaan aihepiiristä ja esittää sen suullisesti ryhmälle.

Oppi- ja oheiskirjoja: Stumbrienė & Kaškelevičienė, Nė dienos be lietuvių kalbos. Antroji knyga (PDF: www.esparama.lt), Petrašiūnienė, Gramatikos pratimai, Ramonienė & Pribušauskaitė, Praktinė lietuvių kalbos gramatika.

Opettaja suunnittelee ja sovittaa opetuksensa ryhmän ja yksittäisten opiskelijoitten kehittyvän kielitaidon mukaan niin, että oppiminen on jokaiselle opiskelijalle sopivan haasteellista ja koko ryhmä etenee tavoitteena olevalle kielitaidon tasolle. Kielitaitoa opetetaan ongelmalähtöisesti (opiskelijoiden pitää esimerkiksi väitellä keskenään annetusta aiheesta) ja projektien avulla (opiskelijan tulee esimerkiksi suunnitella lopputyönsä aihe, työstää sitä ja lopulta esittää se sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa) niin että opettaja seuraa ja tukee kaikkia aktiviteetteja.

Opintojakson suoritukseen edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen, kotitehtävien ja henkilökohtaisen projektityön tekemistä ja sen esittelyä sekä mahdollisen loppukuulustelun suorittamista hyväksytysti. Hyväksytysti suoritettu opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5 kiinnittäen huomiota yllä esitettyihin osaamistavoitteisiin.

Kontaktiopetusta 112 tuntia, mahdollisuuksien mukaan lisäksi kielistudioharjoituksia. Pakollinen läsnäolo. Aktiivista osallistumista ryhmätöihin ja muuhun tuntityöskentelyyn, runsaasti kotitehtäviä, välikokeita ja laajahko kirjallinen ja suullinen lopputyö.