Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Latvia 2 15 Cr Course 4.9.2019 - 29.4.2020
Latvia 2 15 Cr Course 6.9.2017 - 3.5.2018

Target group

Pakollinen kielten kandiohjelman latvian opintosuunnan aineopinnoissa. Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Prerequisites

Latvia 1.

Learning outcomes

Opintojakson suorittaneen opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla B1, ja hän tuntee kielen rakenteen myös teoreettisesti kielitaitoaan vastaavalla tasolla. Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee myös latviankielistä kaunokirjallisuutta ja tärkeimpiä kulttuurin ilmiöitä.

Timing

Toisena opiskeluvuonna Latvia 1:n jälkeen. Koko lukuvuoden mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen lukuvuosi, alkaen parittomien vuosien syksyllä.

Contents

Opintojakso syventää kielen kieliopin tuntemusta, monipuolistaa sanavarastoa ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Jakso kartuttaa opiskelijan tietoja Latviasta ja edistää ydinsisältöjen ymmärtämistä kirjallisten ja suullisten harjoitustehtävien avulla. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy myös latvialaisen kultuurin ilmiöihin, erityisesti kirjallisuuteen ja tapakulttuuriin.

Activities and teaching methods in support of learning

Opettaja suunnittelee ja sovittaa opetuksensa ryhmän ja yksittäisten opiskelijoitten kehittyvän kielitaidon mukaan niin, että oppiminen on jokaiselle opiskelijalle sopivan haasteellista ja koko ryhmä etenee tavoitteena olevalle kielitaidon tasolle. Kielitaitoa opetetaan ongelmalähtöisesti (opiskelijan pitää esimerkiksi tehdä kirjoitelma jostakin ajankohtaisesta aiheesta) ja projektien avulla (opiskelija voi esimerkiksi asettaa itselleen oppimistavoitteita ja seurata niiden saavuttamista, kiinnittäen huomiota omiin erityistarpeisiinsa) niin että opettaja seuraa ja tukee kaikkia aktiviteetteja.

Study materials

Klēvere-Velhli & Naua, Latviešu valoda studentiem. Opettajan osoittama ja jakama aineisto.

Assessment practices and criteria

Opintojakson suoritukseen edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen, kotitehtävien tekemistä, kirjallisen tehtävän tekemistä ja sen esittelyä sekä loppukuulustelun suorittamista hyväksytysti. Hyväksytysti suoritettu opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5 kiinnittäen huomiota yllä esitettyihin osaamistavoitteisiin.

Recommended optional studies

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian opintokokonaisuuden kursseja.

Completion methods

Kontaktiopetusta 168 tuntia, mahdollisuuksien mukaan lisäksi kielistudioharjoituksia. Pakollinen läsnäolo (edellytetään osallistumista 75 %:iin opetuksesta). Aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn, kotitehtävien tekemistä, loppukoe.