Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 18.9.2019 at 23:59

Messages

Laimute Balode's picture

Laimute Balode

Published, 20.3.2020 at 12:00

In special circumstances (18.03.-15.04.2020.), training takes place in an on-line environment: via e-mail (laimute.balode@helsinki.fi), Watsapp video, etc.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 9.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 16.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 23.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 26.9.2019
14:15 - 15:45
Mon 30.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 2.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 3.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 7.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 9.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 10.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 14.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 16.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 17.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 28.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 30.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 31.10.2019
14:15 - 15:45
Mon 4.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 6.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 7.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 11.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 14.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 18.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 25.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 2.12.2019
14:15 - 15:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.12.2019
14:15 - 15:45
Mon 9.12.2019
14:15 - 15:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.12.2019
14:15 - 15:45
Mon 13.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 16.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 20.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 27.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 3.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 10.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 12.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 17.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 19.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 20.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 24.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 26.2.2020
12:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 9.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 11.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 12.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 16.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 18.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 19.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 23.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 25.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 26.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 30.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 1.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 2.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 6.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 8.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 16.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 20.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 27.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 29.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Pakollinen kielten kandiohjelman latvian opintosuunnan aineopinnoissa. Opintojakso on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille.

Latvia 1.

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian opintokokonaisuuden kursseja.

Opintojakson suorittaneen opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla B1, ja hän tuntee kielen rakenteen myös teoreettisesti kielitaitoaan vastaavalla tasolla. Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee myös latviankielistä kaunokirjallisuutta ja tärkeimpiä kulttuurin ilmiöitä.

Toisena opiskeluvuonna Latvia 1:n jälkeen. Koko lukuvuoden mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen lukuvuosi, alkaen parittomien vuosien syksyllä.

Opintojakso syventää kielen kieliopin tuntemusta, monipuolistaa sanavarastoa ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Jakso kartuttaa opiskelijan tietoja Latviasta ja edistää ydinsisältöjen ymmärtämistä kirjallisten ja suullisten harjoitustehtävien avulla. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy myös latvialaisen kultuurin ilmiöihin, erityisesti kirjallisuuteen ja tapakulttuuriin.

Klēvere-Velhli & Naua, Latviešu valoda studentiem. Opettajan osoittama ja jakama aineisto.

Opettaja suunnittelee ja sovittaa opetuksensa ryhmän ja yksittäisten opiskelijoitten kehittyvän kielitaidon mukaan niin, että oppiminen on jokaiselle opiskelijalle sopivan haasteellista ja koko ryhmä etenee tavoitteena olevalle kielitaidon tasolle. Kielitaitoa opetetaan ongelmalähtöisesti (opiskelijan pitää esimerkiksi tehdä kirjoitelma jostakin ajankohtaisesta aiheesta) ja projektien avulla (opiskelija voi esimerkiksi asettaa itselleen oppimistavoitteita ja seurata niiden saavuttamista, kiinnittäen huomiota omiin erityistarpeisiinsa) niin että opettaja seuraa ja tukee kaikkia aktiviteetteja.

Opintojakson suoritukseen edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen, kotitehtävien tekemistä, kirjallisen tehtävän tekemistä ja sen esittelyä sekä loppukuulustelun suorittamista hyväksytysti. Hyväksytysti suoritettu opintojakso arvostellaan asteikolla 1–5 kiinnittäen huomiota yllä esitettyihin osaamistavoitteisiin.

Kontaktiopetusta 168 tuntia, mahdollisuuksien mukaan lisäksi kielistudioharjoituksia. Pakollinen läsnäolo. Aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn, kotitehtävien tekemistä, loppukoe.