Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Hollanti 3 (KIK-NL221/GHO413) 5 Cr Lecture Course 1.9.2020 - 10.12.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Hollanti 3 (KIK-NL221/GHO413) 5 Cr Course 3.9.2019 - 12.12.2019
Hollanti 3 5 Cr Course 4.9.2018 - 13.12.2018
Hollanti 3 5 Cr Course 7.9.2017 - 14.12.2017

Target group

– pakollinen Hollannin kieli ja kulttuuri II - opintokokonaisuuden opiskelijoille, tarjolla myös muille opiskelijoille
– kielten kandiohjelma
– osa opintokokonaisuutta ”Hollannin kieli ja kulttuuri II”
Opintojakso on avoin kaikille Helsingin yliopiston kirjoilla oleville opiskelijoille.

Prerequisites

Hollanti 2 tai vastaavat tiedot.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on toimiva peruskielitaito. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa B1.1 (http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf).

Timing

Kontaktiopetus joka vuosi periodeissa 1-2.

Contents

Kurssilla harjoitellaan kaikkia osa-alueita (lukemista, kirjoittamista, puheen ymmärtämistä ja puhumista). Opintojakso sisältää sanasto- ja kielioppiharjoituksia sekä kirjallisia tehtäviä.

Completion

Osallistuminen kurssille ja siihen kuuluvien tehtävien suorittaminen.

Activities and teaching methods in support of learning

Itsenäisesti suoritettavat harjoitukset ja oppimistehtävät.

Study materials

Päätetään opetusohjelman yhteydessä.

Assessment practices and criteria

Loppukoe; yleinen asteikko 0-5.

Completion methods

- Kontaktiopetus järjestetään joka vuosi.
- Kurssilla on läsnäolopakko. Opiskelijat, jotka noudattavat (valvottua) läsnäolopakkoa (vähintään 75% opetuskerroista), saavat vapautuksen kurssin suullisesta kokeesta.
- Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot ja käytännön harjoitusta hollannin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.
- Vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista sovittava aina erikseen opettajan kanssa.