Nederlands op niveau © Uitgeverij Coutinho

nederlands 5

Zelfstudiemodule / Moodlecursus

De cursus Nederlands 5 is in de eerste plaats bedoeld voor studenten die daarna aan de lessen van de cursus Nederlands 6 willen deelnemen en die daarom het niveau B2 willen bereiken.

NB de Moodlecursus is een hulp bij de voorbereiding op het examen; de student bepaalt zelf welke activiteiten hij/zij doet. Het (schriftelijke en mondelinge) examen wordt in overleg met de docent georganiseerd. Studenten die op een andere manier het vereiste niveau hebben bereikt (bijv. door een verblijf in Nederland of Vlaanderen) kunnen in overleg met de docent het examen afleggen zonder de cursus te hebben gedaan.

Cursusmateriaal: "Nederlands op niveau" (meer informatie op de Moodlepagina). NB in de stadsbibliotheken van Helsinki is een beperkt aantal exemplaren van het boek te leen; in de toekomst zal hopelijk ook de universiteitsbibliotheek één of meerdere exemplaren hebben. De docent heeft geen extra exemplaren.

De Moodlepagina van de cursus vind je hier: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=15826 (paswoord/kurssiavain: Nederlands5-2019)

Meer informatie: rogier.nieuweboer@helsinki.fi

Enrol

Description

– valinnainen

– kielten kandiohjelma

– osa opintokokonaisuutta ”Hollannin kieli ja kulttuuri II”

Opintojakso on avoin kaikille Helsingin yliopiston kirjoilla oleville opiskelijoille.

Hollanti 4 tai vastaavat tiedot.

Opintojakson tavoitteena on itsenäisen kielitaidon perustaso. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa B2.1 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Kurssi tarjotaan joka vuosi.

Kurssilla harjoitellaan lukemista, kirjoittamista, ja puheen ymmärtämistä. Opintojakso sisältää sanasto- ja kielioppiharjoituksia sekä kirjallisia tehtäviä.

Päätetään opetusohjelman yhteydessä.

Itsenäisesti suoritettavia harjoituksia ja oppimistehtäviä.

Loppukoe; yleinen asteikko 0-5.

Ohjattu itseopiskelu verkkoympäristössä.