Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 30.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 6.9.2019
09:15 - 11:45
Fri 13.9.2019
09:15 - 11:45
Fri 20.9.2019
09:15 - 11:45
Fri 27.9.2019
09:15 - 11:45
Fri 4.10.2019
09:15 - 11:45
Fri 11.10.2019
09:15 - 11:45
Fri 18.10.2019
09:15 - 11:45
Mon 28.10.2019
12:15 - 14:45
Fri 1.11.2019
09:15 - 11:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 14:45
Fri 8.11.2019
09:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 14:45
Fri 15.11.2019
09:15 - 11:45
Mon 18.11.2019
12:15 - 14:45
Fri 22.11.2019
09:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
12:15 - 14:45
Fri 29.11.2019
09:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
12:15 - 14:45
Mon 9.12.2019
12:15 - 14:45
Fri 13.12.2019
09:15 - 11:45

Description

Pakollinen osa kielten kandiohjelman portugalin perusopintoja. Ei ole avoin opiskelijoille, joilla ei ole oikeutta opiskella portugalin perusopintokokonaisuutta.

Muut portugalin perusopinnot.

Opintojakson hyväksytysti suoritettuasi tunnistat portugalin kielen eurooppalaisen varieteetin kieliopilliset perusrakenteet ja osaat soveltaa oppimaasi suullisesti ja kirjallisesti peruskielen tasolla. Erotat normatiivisen kielen arkikielestä. Osaat etsiä tietoa portugalinkielisistä kieliopeista. Sinulla on tarvittava teoreettinen tieto, jolle rakentaa edelleen kielitaitoasi.

Opintojakso tulee suorittaa perusopintojen alussa, 1. lukuvuotena. Järjestetään vuosittain periodeilla I, II ja III.

Opintojakson aikana käydään läpi portugalin kieliopin keskeiset käsitteet. Tutustut portugalin ortografiaan, sanastoon, morfologiaan, verbioppiin ja syntaksiin ja sovellat oppimaasi harjoitustehtävien avulla.

Opintojaksoon kuuluu kolme pakollista koetta: verbikoe, välikoe ja lopputentti.

Teorian ja harjoitukset sisältävän oppimateriaalin jakaa opettaja.

Suositeltu oheiskirjallisuus:

Pekka Posio, Portugalin kielioppi, Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2011.

Aktiivinen tuntityöskentely ja harjoitusten tekeminen.

On suositeltavaa lukea sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleita sanavaraston lisäämiseksi ja kieliopillisten rakenteiden tunnistamiseksi ja vahvistamiseksi.

Suoritus arvioidaan väli- ja loppukokeen arvosanojen keskiarvon mukaan.

Pakollinen verbikoe on suoritettava hyväksytysti.

Säännöllisestä läsnäolosta ja aikataulujen noudattamisesta poikkeaminen vaikuttaa alentavasti lopulliseen arvosanaan.

Arvosteluasteikko 0-5.

Lähiopetus (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvä itsenäinen työskentely.