Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 19.5.2021 - 19.5.2021
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 16.6.2021 - 16.6.2021
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 7.7.2021 - 7.7.2021
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 28.7.2021 - 28.7.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 28.4.2021 - 28.4.2021
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 31.3.2021 - 31.3.2021
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 24.2.2021 - 24.2.2021
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 27.1.2021 - 27.1.2021
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Venäjän kielioppi A 5 Cr Lecture Course 31.8.2020 - 3.5.2021
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Venäjän kielioppi A 5 Cr Course 3.9.2019 - 28.4.2020
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Venäjän kielioppi A 5 Cr Course 4.9.2018 - 30.4.2019
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 6.10.2017 - 6.10.2017
Russian Grammar A 5 Cr General Examination 15.9.2017 - 15.9.2017
Venäjän kielioppi A 5 Cr Course 11.9.2017 - 24.4.2018

Target group

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen Kielten kandiohjelman Venäjä äidinkielenä -perusopinnoissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on systemaattinen kuva venäjän substantiivien, verbien, adjektiivien, lukusanojen, adverbien ja pronominien kieliopillisesta luokittelusta ja luokittelun pohjana olevista morfologisista ja leksikaalis-kieliopillisista ominaisuuksista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää suomen- ja venäjänkielisiä kielioppitermejä kieliopillisten ilmiöiden kuvauksessa kielenopetuksen ja kielentutkimuksen näkökulmasta. Kontrastiivisen tarkastelutavan ansiosta opiskelija oppii huomaamaan venäjän ja suomen kielen morfologisten ja syntaktisten rakenteiden sekä välimerkkien määräytymiskriteerien erot ja ottamaan niitä huomioon.

Timing

Venäjä äidinkielenä -opintojen 1. opiskeluvuosi.
Opintojakso järjestetään kerran lukuvuodessa ja se on neljän periodin mittainen (periodit 1.-4.).

Contents

Morfologian keskeisimmät käsitteet; morfologisen analyysin perusteet; sanaluokat (määritelmät, luokittelun perusteet); itsenäiset sanaluokat (substantiivit, adjektiivit, verbit, adverbit, lukusanat ja pronominit); apusanaluokat (modaalisanat, prepositiot, konjunktiot, partikkelit, huudahdussanat).

Activities and teaching methods in support of learning

Sekä luennoilla että harjoitustunneilla hyödynnetään sähköisiä resursseja ja oppimisjärjestelmiä.

Study materials

Luentokurssilla (Moodlessa) jaettavat materiaalit tai kirjatentissä Sovremennyj russkij jazyk / D. È. Rozental’, I. B. Golub, M. A. Telenkova (useita painoksia, esim, Moskva: Ajris press, 2013, luvut 94–144, sivut 176–282).

Assessment practices and criteria

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5. Opintojakson arvosana määräytyy väli- ja loppukuulusteluiden tai kirjatentin arvosanan perusteella. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi kokeissa tai tentissä osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuun tehtävään tai aineistoon.

Completion methods

Luento- ja harjoituskurssi tai kirjatentti ja palautetapaaminen.

Opetukseen osallistuminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa opetuskerroilla. Kurssilla käytetään verkko-oppimisympäristössä jaettavia oppimateriaaleja ja tehdään erityyppisiä oppimistehtäviä. Luentojen ja harjoitusten lisäksi kurssin suoritukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä ja loppukoe.