Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 24.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 1.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 8.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 15.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 29.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 5.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 12.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 19.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 26.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 3.12.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.12.2019
10:15 - 11:45
Tue 14.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 11.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 18.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 25.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 10.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 17.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 24.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 31.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 7.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Course is open only for students of the study track.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on systemaattinen kuva venäjän substantiivien, verbien, adjektiivien, lukusanojen, adverbien ja pronominien kieliopillisesta luokittelusta ja luokittelun pohjana olevista morfologisista ja leksikaalis-kieliopillisista ominaisuuksista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää suomen- ja venäjänkielisiä kielioppitermejä kieliopillisten ilmiöiden kuvauksessa kielenopetuksen ja kielentutkimuksen näkökulmasta. Kontrastiivisen tarkastelutavan ansiosta opiskelija oppii huomaamaan venäjän ja suomen kielen morfologisten ja syntaktisten rakenteiden sekä välimerkkien määräytymiskriteerien erot ja ottamaan niitä huomioon.

Venäjä äidinkielenä -opintojen 1. opiskeluvuosi.
Opintojakso järjestetään kerran lukuvuodessa ja se on neljän periodin mittainen (periodit 1.-4.).

Morfologian keskeisimmät käsitteet; morfologisen analyysin perusteet; sanaluokat (määritelmät, luokittelun perusteet); itsenäiset sanaluokat (substantiivit, adjektiivit, verbit, adverbit, lukusanat ja pronominit); apusanaluokat (modaalisanat, prepositiot, konjunktiot, partikkelit, huudahdussanat).

Luentokurssilla jaettavat materiaalit tai kirjatentissä Sovremennyj russkij jazyk / D. È. Rozental’, I. B. Golub, M. A. Telenkova (useita painoksia, esim, Moskva: Ajris press, 2013, luvut 94–144, sivut 176–282).

Sekä luennoilla että harjoitustunneilla hyödynnetään sähköisiä resursseja ja oppimisjärjestelmiä.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5. Opintojakson arvosana määräytyy loppukuulustelun tai kirjatentin arvosanan perusteella. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi kokeessa tai tentissä osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuun tehtävään tai aineistoon.

Luento- ja harjoituskurssi tai kirjatentti ja palautetapaaminen.

Opetukseen osallistuminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa opetuskerroilla. Kurssilla käytetään verkko-oppimisympäristössä jaettavia oppimateriaaleja ja tehdään erityyppisiä oppimistehtäviä. Luentojen ja harjoitusten lisäksi kurssin suoritukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä ja loppukoe.

Opintojakso Venäjän kielioppi A (KIK-RU111/ 5 op) vastaa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja Venäjän morfologia I (VVR131:1) ja Venäjän morfologia II (VVR131:2).