Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 5.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 19.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 26.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 3.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 10.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 17.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 31.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 7.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 14.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 21.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 28.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 5.12.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.12.2019
14:15 - 15:45
Thu 16.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 23.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 30.1.2020
14:15 - 15:45
Thu 6.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 13.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 20.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 27.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 12.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 19.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 26.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 2.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 16.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 23.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 30.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Course is open only for students of the study track.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tuottaa suhteellisen sujuvaa ja norminmukaista venäjänkielistä tekstiä huomioiden stilistiikkaan liittyviä erikoispiirteitä ja osaa argumentoida ratkaisujaan. Tavoitteena on:

  • perehtyä morfologisten muotojen käyttöön ja eri funktionaalisissa tyyleissä havaittaviin tyylillisiin erityispiirteisiin,
  • oppia analysoimaan ja korjaamaan erityyppisissä teksteissä esiintyviä morfologisten muotojen käyttöön liittyviä tyylillisiä virheitä,
  • oppia oikeinkirjoitusta ja välimerkkien käyttöä koskevia normeja ja harjaantua käyttämään niihin liittyviä sanakirjoja ja verkkoresursseja

Venäjä äidinkielenä -opintojen 1. opiskeluvuosi.
Opintojakso järjestetään kerran lukuvuodessa.

Morfologian keskeisimmät käsitteet, morfologisen analyysin perusteet, sanaluokat. Opintojakson aikana tehdään teksti- ja sanastoharjoituksia, jotka pitävät sisällään kirjallisia ja suullisia tehtäviä, nykyvenäjän normeihin liittyviä harjoituksia sekä lyhyitä venäjänkielisiä kirjoitelmia eri aiheista.

Vastuuopettajan antamat materiaalit ja verkkoresurssit.

Sekä luennoilla että harjoitustunneilla hyödynnetään sähköisiä resursseja ja oppimisjärjestelmiä.

Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan loppukokeen avulla. Loppukoe arvostellaan asteikolla 0–5. Loppukokeen läpäisemisen lisäksi opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn ja vaadittujen kotitehtävien tekemistä.

Luento- ja harjoituskurssi.

Opetukseen osallistuminen edellyttää vähintään 85 %:n läsnäoloa opetuskerroilla. Kurssilla käytetään verkko-oppimisympäristössä jaettavia oppimateriaaleja ja tehdään erityyppisiä oppimistehtäviä. Luentojen ja harjoitusten lisäksi kurssin suoritukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä ja loppukoe.