Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 24.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen Kielten kandiohjelman Venäjä äidinkielenä -perusopinnoissa. Opintojaksoa vastaava kurssi on vaihtoehtoisena tarjolla Kielten kandiohjelman Venäjä vieraana kielenä -opinnoissa sekä Kielten maisteriohjelman Venäjän kielen ja kirjallisuuden opinnoissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot venäläisen kirjallisuuden historiasta 1000-luvulta 1700-luvun loppuun. Hän tuntee keskeiset toimijat ja tapahtumat, ymmärtää proosan ja runouden vuorottelun kirjallisuudenhistoriassa, kirjallisuuden lajien ilmestymisen ja kehityksen dynamiikan sekä keskeiset kirjailijoita askarruttaneet teemat mainittuna aikana. Opiskelijalla on myös tietoa venäläisen journalistiikan ja kaunokirjallisen kääntämisen historiasta, aikakauden maailmankirjallisuuden historiasta sekä kirjallisuusteorian käsitteistöä opintojakson aineiston jäsentämiseksi. Opiskelija saa perustiedot venäläisen kulttuurin ja taiteiden historiasta sekä niihin liittyvistä erityispiirteistä ja osaa suhteuttaa nämä yhteiskuntahistorian yleisiin linjoihin.

Venäjä äidinkielenä -opintojen 1. vuosi.
Opintojaksoa vastaava kurssi järjestetään vuosittain ja on koko lukuvuoden mittainen (periodit 1.–4.).

Opintojakso johdattaa venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin historian pääpiirteisiin. Kirjallisuuden osalta opintojakso kattaa aikakauden 1000-luvulta 1700-luvun loppuun. Opintojaksolla käsitellään venäläistä kansanrunoutta, sen lajeja ja erityispiirteitä sekä perehdytään muinaisvenäläisen kirjallisuuden historialliseen kehitykseen, keskeisiin teoksiin ja niiden taustaan. 1700-luvun osalta perehdytään klassismin poetiikkaan, ajan kirjallisuuden keskeisiin lajeihin sekä aikakauden lehdistöön ja teatteriin. Kulttuurihistorian osalta opintojakso sisältää johdatuksen Venäjän kulttuuriin 1000-luvulta 2000-luvulle, Venäjän kansan historian keskeisiin käänteisiin ja kumouksiin sekä venäläisen kulttuurin avainkäsitteisiin. Kulttuurihistorian osalta aineisto otetaan pääasiassa venäläisen maalaustaiteen, musiikin, teatterin, elokuvan ja valokuvan historiasta.

Kirjatenttiin luetaan seuraavat teokset:

1. Proosa:

A) Povest’ vremennyh let, Slovo o polku Igoreve, Molenie Daniila Zatočnika, Slovo o zakone i blagopati mitr. Ilariona, Povest’ o Petre i Fevronii Muromskih, Povest’ o Gore-Zlosčastii, Žitie protopopa Avvakuma, katkelmina antologioista D. Lihačëv (red.) Pamjatniki literatury Drevnej Rusi tai Biblioteka literatury Drevnej Rusi (http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070), N.V.Ponyrko (sost.) Povesti Drevnej Rusi XI–XII veka (1983), M. Fëdorova, T. Sumnikova, Hrestomatija po drevnerusskoj literature (1969, 1974) tai N. Gudzij, Hrestomatija po drevnerusskoj literature (1962)

B) A. Radiščev, Putešestvie iz Peterburga v Moskvu, N. Karamzin, Bednaja Liza

2. Runous: vastuuopettajalta saatavan listan mukaisesti

3. Näytelmäkirjallisuus: A. Sumarokov, Horev tai Sinav i Truvor, D. Fonvizin, Nedorosl’, I. Krylov, Podsčipa

4. Kirjallisuuden historia:

A) V.P. Anikin, Russkoe ustnoe narodnoe tvorčestvo, 2001 (s. 18–31, 61–202, 238–256, 446–495); D. Lihačëv (red.), Istorija russkoj literatury XIXVII vekov, 1985 (s. 51–72, 79–81, 101–123, 136–139, 188–191, 205–209, 253–264, 282–289, 329–330, 344–347, 375–395).

B) G. Gukovskij, Russkaja literatura XVIII veka, 1939, 1999 (osa II, III, IV, VIII, IX, XI, XI–XIV) tai O. Lebedeva, Istorija russkoj literatury XVIII veka, 2003 (s. 9–149, 167–187, 207–262, 280–398).

5. Kulttuurihistoria: kirjallisuus sovitaan vastuuopettajan kanssa

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan oppimispäiväkirjojen tai luentokuulustelujen perusteella. Kaikista osuuksista tulee saada hyväksytty arvosana. Hyväksytty suoritus edellyttää lisäksi säännöllistä läsnäoloa luennoilla ja harjoitustunneilla.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luentokurssille (edellyttää 85% läsnäoloa) ja lukemalla kurssin aikana vaadittu määrä kaunokirjallisuutta. Luentokurssi koostuu kahdesta osasta, kirjallisuushistoriasta ja kulttuurihistoriasta. Kurssin suoritustavat määritellään opetustapahtuman yhteydessä. Vaihtoehtoisesti opintojakson voi myös suorittaa kokonaisuudessaan kirjatenttinä, johon kuuluu palautetapaaminen.