Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 5.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 19.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 26.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 3.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 10.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 17.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 31.10.2019
14:15 - 15:45
Thu 7.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 14.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 21.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 28.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 5.12.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.12.2019
14:15 - 15:45
Wed 15.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 29.1.2020
14:15 - 15:45
Wed 5.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 12.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 19.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 26.2.2020
14:15 - 15:45
Wed 11.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 18.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 25.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 1.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 8.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 29.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Course is open only for students of the study track.

  • Venäjän Kielioppi A
  • Kirjallinen ja suullinen taito

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on systemaattinen kuva venäjän syntaksista ominaisuuksista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää kielioppitermejä. Hän osaa analysoida ja kuvata kieliopillisten ilmiöiden muotoja, merkityksiä ja funktioita ja arvioida niiden merkittävyyttä käytännön kielitaidon, kielenopetuksen ja kielentutkimuksen näkökulmasta.

Venäjä äidinkielenä -opintojen 2. opiskeluvuosi.

Syntaksin peruskäsitteet; pääsanan ja määreen välisen suhteen ilmaisukeinot; lausekkeiden luokittelu; yksinkertaisten lauseiden rakenteelliset, semanttiset ja kommunikatiiviset ominaisuudet ja niiden pohjalta tapahtuva luokittelu; yhdyslauseen määritelmä; jako rinnasteisiin ja alisteisiin yhdyslauseisiin; yhdyslauseiden muodostuksessa käytettävät keinot (konjunktiot, konjunktiosanat, tukisanat, pronominaaliset korrelaatit jne.); rinnasteisten yhdyslauseiden syntaksi ja luokittelu; alisteisten yhdyslauseiden syntaksi ja luokittelu; konjunktiottomat yhdyslauseet.

Luentokurssilla jaettavat materiaalit tai kirjatentissä

Sintaksis sovremennogo russkogo jazyka / N. S. Valgina (useita painoksia, esim, Moskva: Agar, 2000) tai Vvedenie v obshchij sintaksis / Testelets, Ja. G. Moskva: RGGU, 2001.

Vastuuopettajan antamat materiaalit.

Sekä luennoilla että harjoitustunneilla hyödynnetään sähköisiä resursseja ja oppimisjärjestelmiä.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5. Opintojakson arvosana määräytyy loppukuulustelun tai kirjatentin arvosanan perusteella. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi kokeessa tai tentissä osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuun tehtävään tai aineistoon.

Luento- ja harjoituskurssi tai kirjatentti ja palautetapaaminen.

Opetukseen osallistuminen edellyttää vähintään 85 %:n läsnäoloa opetuskerroilla. Kurssilla käytetään verkko-oppimisympäristössä jaettavia oppimateriaaleja ja tehdään erityyppisiä oppimistehtäviä. Luentojen ja harjoitusten lisäksi kurssin suoritukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä ja loppukoe.

405725 Sintaksis I (VVR234:1)
405726 Sintaksis II (VVR234:2)